Jesteś tutaj:

Miesiąc: Czerwiec 2016

Szkolenie Rady w zakresie kryteriów wyboru i procedury oceny wniosków

Więcej o: Szkolenie Rady w zakresie kryteriów wyboru i procedury oceny wniosków

W dniu 29 czerwca 2016 roku w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” dobyło się szkolenie Członków Rady. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • zasady funkcjonowania i zadania organu decyzyjnego „Solna Dolina”
  • kryteria oceny operacji w kontekście celów i wskaźników LSR LGD „Solna Dolina”
  • proces oceny i wyboru operacji do finansowania pod kątem założeń LSR „Solna Dolina”
  • zasady i metodyka postępowania w procesie oceny i wyboru projektów do finansowania
  • określenie poziomu dofinansowania operacji
  • analiza dokumentacji aplikacyjnej pod kątem spełniania kryteriów wyboru
  • organizacja pracy organu decyzyjnego w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania

Szkolenie prowadzili: p. Joanna Piechocka oraz p. Maciej Nowicki ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Poznania.

Więcej “Szkolenie Rady w zakresie kryteriów wyboru i procedury oceny wniosków”

Powitanie lata w Grzegorzewie

Więcej o: Powitanie lata w Grzegorzewie

W dniu 25 czerwca pracownicy biura Stowarzyszenia “Solna Dolina” brali udział w festynie Witaj Lato, który odbywał się na stadionie sportowym w Grzegorzewie. Choć temperatura nie zachęcała do przebywania na “świeżym” powietrzu, mieszkańcy Gminy Grzegorzew licznie przybyli na imprezę. Szefowa Gminy zadbała o miłośników sportu i zorganizowała dla nich mini strefę kibica. Emocje – podobnie jak temperatura tego dnia – sięgnęły zenitu. Po wygranym w rzutach karnych meczu ze Szwajcarią kibice przenieśli się na strefę kulinariów i rękodzieła ludowego. Tu podziwiać można było hafty, rzeźbę, koronkarstwo i …. uzupełnić stracone podczas meczu kalorie na stoiskach przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Barłóg,  Kiełczewka i Boguszyńca.O duchową rozrywkę zadbali uczniowie grzegorzewskich szkół, Zespół Ludowy “Grzegorzewianki”  i gwiazda  wieczoru Zespół Mister – Dex.

Więcej “Powitanie lata w Grzegorzewie”

„Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi”

Więcej o: „Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi”

 

W trakcie realizacji jest projekt „Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi” który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Mikrodotacji otrzymanej z Centrum PISOP,  a realizowany jest przez grupę nieformalną Razem dla Integracji, dla której Patronem jest nasze Stowarzyszenie.

Więcej “„Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi””

„Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam”

Więcej o: „Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam”

Zbliżamy się już do zakończenia projektu pt. „Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam”, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Mikrodotacji otrzymanej z Centrum PISOP,  a realizowany jest przez grupę nieformalną Eko-Patrol, dla której Patronem jest nasze Stowarzyszenie.

Więcej “„Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam””

Spotkanie informacyjne nt. głównych założeń i zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020

Więcej o: Spotkanie informacyjne nt. głównych założeń i zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020

W dniu 17 czerwca w Biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne dla Burmistrzów i Wójtów naszych gmin członkowskich.

Na spotkaniu omówione zostały główne założenia i wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” na lata 2014-2020, w tym w ramach:

Podejmowania działalności gospodarczej

Rozwoju działalności gospodarczej

Projektów grantowych

Rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.

Prezes Zarządu – P. Magdalena Bawej omówiła również główne założenia projektu „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywności’, na który Stowarzyszenie „Solna Dolina” otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zachęcając Włodarzy do rozpowszechniania informacji o rozpoczętej rekrutacji na terenie gmin członkowskich.

W spotkaniu udział wzięli: p. Henryk Tomczak – Wójt Gminy Chodów, p. Tomasz Ludwicki – Burmistrz Miasta Dąbie, p. Bożena Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew, p. Robert Olejniczak – Burmistrz Kłodawy, p. Włodzimierz Fraszczyk – Wójt Gminy Olszówka, p. Witold Siwiński – Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz, p. Magdalena Bawej – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”, p. Paweł Anktowiak oraz p. Magdalena Fabiniak – Kierownik Biura.

Więcej “Spotkanie informacyjne nt. głównych założeń i zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020”

Konferencji pt. “Turystyka Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka”

Więcej o: Konferencji pt. “Turystyka  Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka”

W dniach 9-10 czerwca Stowarzyszenie Solna Dolina, reprezentowane przez  Panią Prezes- Magdalenę Bawej uczestniczyło w Konferencji pt. “Turystyka  Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka”.

Konferencja była okazją do podsumowania dwudziestu lat kształcenia w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Była również możliwością wymiany doświadczeń z pracownikami innych uczelni wyższych, szkół średnich oraz ośrodków prowadzących szeroko rozumianą działalność edukacyjną w tym zakresie.
Spotkanie przyczyniło się do wzajemnego poznania, integracji i współpracy środowisk. Tematyka Konferencji dotyczyła ujęcia  teoretycznego i praktycznego rozważanej problematyki w zakresach:
–        edukacji na poziomach średnim i wyższym w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        edukacji nieformalnej w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        doradztwa w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        innowacyjności w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        przedsiębiorczości w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        roli parków narodowych i krajobrazowych w edukacji w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        obszarów przyrodniczo cennych w turystyce wiejskiej i agroturystyce
–        marketingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce.

Więcej “Konferencji pt. “Turystyka Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka””

Konferencja Centralnego Łuku Turystycznego

Więcej o: Konferencja Centralnego Łuku Turystycznego

W dniu 14 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie “Solna Dolina” wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez Centralny Łuk Turystyczny. Tematem wiodącym były możliwości pozyskania środków finansowych na tworzenie szlaków.  Dyskutowano także o sposobach i narzędziach promocji lokalnej organizacji. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili Kłodawską  Podziemną Trasę Turystyczną.

Więcej “Konferencja Centralnego Łuku Turystycznego”

Informacje dla przyszłych Wnioskodawców działań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020

Szanowni Mieszkańcy naszego obszaru!

W drugim półroczu 2016 roku planujemy rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Plakat informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów,
które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020

Infrastruktura rekreacyjna, kulturalna i turystyczna

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Projekty grantowe

VI Wielopokoleniowe Spotkanie Powiatowe “Chodak 2016”

“Tam idź, gdzie słyszysz śpiew. Tam ludzie serca mają. Źli ludzie wierzaj mi – nigdy nie śpiewają” – C.K. Norwid 

W dniu 5 czerwca przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w Wielopokoleniowym Spotkaniu Powiatowym “Chodak 2016” , w ramach którego odbył się przegląd dorobku artystycznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Chodowie oraz II Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.

DSC08805

Więcej “VI Wielopokoleniowe Spotkanie Powiatowe “Chodak 2016””

Do góry