Jesteś tutaj:

Miesiąc: Luty 2017

Trwają konsultacje w zakresie zmian lokalnych kryteriów wyboru oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Więcej o: Trwają konsultacje w zakresie zmian lokalnych kryteriów wyboru oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015 oraz Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015 w dniach 27 i 28 lutego odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w zakresie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz zmian lokalnych kryteriów wyboru.

Więcej “Trwają konsultacje w zakresie zmian lokalnych kryteriów wyboru oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju”

Informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Więcej o: Informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  umieszczone są obowiązujące wzory wniosków w zakresie:

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zachęcamy wszystkie osoby, które ubiegać będą się o dofinansowanie w ramach PROW   2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w planowanym przez nas na wrzesień 2017 roku naborze wniosków na: rozwijanie działalności gospodarczej, podejmowanie działalności gospodarczej oraz budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej do zapoznania się z wymaganą dokumentacją.

Obowiązujące wzory dokumentów_Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Tabele pomocnicze do Biznesplanu

Więcej o: Tabele pomocnicze do Biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
Tabele pomocnicze – rozwijanie działalności gospodarczej
– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
Tabele pomocnicze – podejmowanie działalności – PREMIE

Przypominany Wnioskodawcom o konieczności posiadania numeru producenta

Więcej o: Przypominany Wnioskodawcom o konieczności posiadania numeru producenta

Przypominamy, że wszystkie osoby i podmioty, które ubiegać będą się o dofinansowanie
w ramach PROW   2014 – 2020 zobowiązani są posiadać numer producenta!

Poniżej zamieszczamy link do strony ARiMR, na której znajdują się formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

Formularze wniosku

Komunikat o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresemwww.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w linku:

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

 

Posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Więcej o: Posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 13 lutego obyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ” Solna Dolina”, podczas którego przyjęto nowego członka.

Ponadto członkowie Zarządu zapoznali się z “Raportem z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” przygotowanym przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji oraz zawartymi w nim rekomendacjami w zakresie aktualizacji LSR.  Zarząd pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany i zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015 rozpocznie proces konsultacyjny w tym zakresie.

Więcej “Posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Do góry