Jesteś tutaj:

Miesiąc: Kwiecień 2017

Warsztaty dla Grantobiorców

Więcej o: Warsztaty dla Grantobiorców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty
w zakresie przygotowania Wniosku o powierzenie grantu.

Warsztaty odbędą się w dniu 05 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie (biuro Stowarzyszenia), pokój nr 13.

Rozpoczynamy  o godzinie 10.00.

Jeżeli zależy Państwu, aby przygotować Wniosek o powierzenie grantu jak najlepiej – to właśnie to szkolenie to Państwu ułatwi .

W związku z tym, że są to zajęcia warsztatowe, które polegały będą na praktycznym wypełnianiu wniosków, prosimy o zabranie ze sobą laptopów. Ułatwi to Państwu pracę z wnioskiem i znacznie skróci czas, który na tą pracę poświęcicie.

Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w Kłodawie

Więcej o: Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w Kłodawie

W dniu 24 kwietnia br. mieliśmy ogromną przyjemność gościć na naszym terenie mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, obejmującej cztery gminy położone na terenie powiatów poznańskiego i obornickiego: Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las, którzy to odwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną w Kopalni Soli w Kłodawie.

Więcej “Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w Kłodawie”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 6/2017/G – zadania ukierunkowane na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 6/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych – 6/2017/G

 

 

 

 

 

Ogłoszenie numer 6/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 3.1.2
Działania zwiększające świadomość ekologiczną i promocję odnawialnych źródeł energii

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 6/2017/G – zadania ukierunkowane na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G – działania edukacyjne i promocyjne zwiększające lokalną tożsamość

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 5/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych – 5/2017/G

 

 

 

 

Ogłoszenie numer 5/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 3.1.1
Działania edukacyjno-promocyjne zwiększające lokalną tożsamość i promocję

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G – działania edukacyjne i promocyjne zwiększające lokalną tożsamość”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G – publikacje i opracowania promujące obszar LGD

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 4/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych – 4/2017/G

 

 

 

Ogłoszenie numer 4/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.3.1
Działania na rzecz promocji atrakcyjności obszaru LGD

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G – publikacje i opracowania promujące obszar LGD”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G – organizacja działań integrujących i aktywizujących mieszkańców

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 3/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych -3/2017/G

 

 

 

 

Ogłoszenie numer 3/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.2.1
Wspieranie działań przeciwdziałających wykluczeniu, aktywizujących i integrujących oraz podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G – organizacja działań integrujących i aktywizujących mieszkańców”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 2/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych – 2/2017/G

 

 

 

Ogłoszenie numer 2/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.1.2
Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 1/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych -1/2017/G.pdf

 

 

 

 

Ogłoszenie numer 1/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.1.1
Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji”

Bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże

Więcej o: Bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże
Na terenie powiatu kolskiego firma Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska  prowadzi rekrutację na bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże.

Projekt jest organizowany w ramach działania 6.5 “Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia, które w przeciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn zakładu pracy (np. redukcja etatów) i mieszkają na terenie powiatu kolskiego.

Więcej “Bezpłatne kursy księgowości i półroczne płatne staże”

Do góry