Jesteś tutaj:

Miesiąc: Maj 2017

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 6/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny – 6/2017/G

 

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 5/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny – 5/2017/G

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 4/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny – 4/2017/G

 

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 3/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny -3/2017/G

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 2/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny – 2/2017/G

 

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 1/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

 

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny -1/2017/G/1

 

Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

Więcej o: Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przeprowadziliśmy 7 naborów,  cztery  w zakresie tematycznym: „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego” – łączna kwota dostępnych środków – 300 000 zł oraz trzy w zakresie tematycznym „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – łączna kwota dostępnych środków – 230 000 zł.

Więcej “Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów”

Solni cykliści w wiosennym nastroju przesiadają się z rowerów do kajaków :)

Więcej o: Solni cykliści w wiosennym nastroju przesiadają się z rowerów do kajaków :)

476 kajakowe wydarzenie w historii Klubu (nr 46/2017):

SOLNI CYKLIŚCI przecierają wiosenny szlak kajakowy Solną Doliną.                                                                 

   14 maja płynęliśmy Rgilewką przez 3 gminy: Chodów-Kłodawa-Grzegorzew.

Skompletowano 5 osad kajakowych, przedstawicieli 3 pokoleń Solnych Cyklistów. Dzięki wsparciu logistycznemu (wynajem kajaków i ich transport) od kolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” – imiennie: kol. Zbigniew Myślewski (także cyklista i Sympatyk naszego Klubu), w niedzielne przedpołudnie wystartowaliśmy. Rzeką Rgilewką od wsi Rdutów (w gm.Chodów), dalej przez teren gm.Kłodawa oraz gm.Grzegorzew dopłynęliśmy do mostu przy ulicy Warszawskiej (tuż obok posesji sprzyjającej nam Pani Bożeny Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew).

Więcej “Solni cykliści w wiosennym nastroju przesiadają się z rowerów do kajaków :)”

Warsztaty dla potencjalnych Grantobiorców

W dniu 05 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyły się warsztaty w zakresie przygotowania Wniosku o powierzenie grantu dla potencjalnych Grantobiorców.

Frekwencja na warsztatach przerosła nasze oczekiwania, ale to oznacza, że potrzeby na realizację zadań grantowych są duże i coraz więcej organizacji zdaje sobie również sprawę, jak ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Zajęcia warsztatowe prowadziły: kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak i specjalista ds. wdrożeniowych i aktywizacyjnych – p. Beata Mruk.

Więcej “Warsztaty dla potencjalnych Grantobiorców”

Do góry