Zaproszenie do składania ofert

Powiększ obraz

Stowarzyszenie “Solna Dolina” zaprasza do składania ofert na:

  1. Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady Stowarzyszenia
  2. Usługę cateringową podczas szkolenia dla Członków Rady Stowarzyszenia

Zapytania ofertowe wraz z formularzami ofert w załączeniu.

Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady.pdf

Usługa cateringowa na szkolenie.pdf

Stowarzyszenie “Solna Dolina” zaprasza do składania ofert na:

  1. Przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady Stowarzyszenia.
  2. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
folder with documents
Zapytania ofertowe wraz z formularzami ofert w załączeniu.

Przeprowadzenie II szkolenia dla Członków Rady.03_2016

Przeprowadzenie szkolenia pracowników 04_2016

Przeprowadzenie szkolenia pracowników 04_2016

Przeprowadzenie II szkolenia dla Członków Rady.03_2016