Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

Więcej o: Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

W dniu 21 marca pracownicy biura wzięli udział w szkoleniu w w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

Więcej “Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.”

Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów już uruchomiony

Więcej o: Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów już uruchomiony

Uprzejmie informuję, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem:

Portal ogloszeń ARiMR dla wnioskodawcow/beneficjentow-wybór oferty na wykonanie inwestycji

XXXII Walne Zgromadzenie Członków

Więcej o: XXXII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina” .

Członkowie stowarzyszenia podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016, udzielając jednocześnie absolutorium Zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Więcej “XXXII Walne Zgromadzenie Członków”

Zaproszenie na XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Więcej o: Zaproszenie na XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić          

na XXXII Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 12.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Więcej “Zaproszenie na XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Solni Cykliści dla seniorów

Więcej o: Solni Cykliści dla seniorów

“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

 Wisława Szymborska

Zachęcamy Państwa do włączenia się w nową akcję, zainicjowaną przez Klub Solnych Cyklistów pod roboczą nazwą – “Seniorzy z książką dla seniorów”.

Projekt zakłada dostarczanie z kłodawskiej Biblioteki Publicznej zamówionych przez seniorów książek – bezpośrednio pod wskazany przez nich adres (szczegóły akcji w załączonym piśmie).

Więcej “Solni Cykliści dla seniorów”

Trwają konsultacje w zakresie zmian lokalnych kryteriów wyboru oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Więcej o: Trwają konsultacje w zakresie zmian lokalnych kryteriów wyboru oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015 oraz Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015 w dniach 27 i 28 lutego odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w zakresie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz zmian lokalnych kryteriów wyboru.

Więcej “Trwają konsultacje w zakresie zmian lokalnych kryteriów wyboru oraz zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju”

Informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Więcej o: Informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  umieszczone są obowiązujące wzory wniosków w zakresie:

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zachęcamy wszystkie osoby, które ubiegać będą się o dofinansowanie w ramach PROW   2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w planowanym przez nas na wrzesień 2017 roku naborze wniosków na: rozwijanie działalności gospodarczej, podejmowanie działalności gospodarczej oraz budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej do zapoznania się z wymaganą dokumentacją.

Obowiązujące wzory dokumentów_Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Tabele pomocnicze do Biznesplanu

Więcej o: Tabele pomocnicze do Biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
Tabele pomocnicze – rozwijanie działalności gospodarczej
– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
Tabele pomocnicze – podejmowanie działalności – PREMIE

Do góry