Już wkrótce planujemy ogłoszenie naboru wniosków

Już wkrótce LGD “Solna Dolina” planuje ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Termin ten możne ulec zmianie w przypadku braku jego akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poniżej szczegóły planowanego naboru.

http://solnadolina.eu/wp-content/uploads/2017/07/Plakat-informacyjny-RAZEM-DLA-ROZWOJU-1.pdf