Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia o naborze

Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

Więcej o: Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przeprowadziliśmy 7 naborów,  cztery  w zakresie tematycznym: „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego” – łączna kwota dostępnych środków – 300 000 zł oraz trzy w zakresie tematycznym „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – łączna kwota dostępnych środków – 230 000 zł.

Więcej “Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 7/2017/G – renowacja obiektów zabytkowych

 

Ogłoszenie numer 7/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 3.1.3
Renowacja obiektów zabytkowych

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 7/2017/G – renowacja obiektów zabytkowych”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 6/2017/G – zadania ukierunkowane na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE

 

 

Ogłoszenie numer 6/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 3.1.2
Działania zwiększające świadomość ekologiczną i promocję odnawialnych źródeł energii

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 6/2017/G – zadania ukierunkowane na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G – działania edukacyjne i promocyjne zwiększające lokalną tożsamość

Ogłoszenie numer 5/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 3.1.1
Działania edukacyjno-promocyjne zwiększające lokalną tożsamość i promocję

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G – działania edukacyjne i promocyjne zwiększające lokalną tożsamość”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G – publikacje i opracowania promujące obszar LGD

 

Ogłoszenie numer 4/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.3.1
Działania na rzecz promocji atrakcyjności obszaru LGD

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G – publikacje i opracowania promujące obszar LGD”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G – organizacja działań integrujących i aktywizujących mieszkańców

Ogłoszenie numer 3/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.2.1
Wspieranie działań przeciwdziałających wykluczeniu, aktywizujących i integrujących oraz podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G – organizacja działań integrujących i aktywizujących mieszkańców”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej

Ogłoszenie numer 2/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 2.1.2
Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji

 

Ogłoszenie numer 1/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.1.1
Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji”

Tabele pomocnicze do Biznesplanu

Więcej o: Tabele pomocnicze do Biznesplanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4:
– dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
Tabele pomocnicze – rozwijanie działalności gospodarczej
– dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
Tabele pomocnicze – podejmowanie działalności – PREMIE

Przypominany Wnioskodawcom o konieczności posiadania numeru producenta

Więcej o: Przypominany Wnioskodawcom o konieczności posiadania numeru producenta

Przypominamy, że wszystkie osoby i podmioty, które ubiegać będą się o dofinansowanie
w ramach PROW   2014 – 2020 zobowiązani są posiadać numer producenta!

Poniżej zamieszczamy link do strony ARiMR, na której znajdują się formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

Formularze wniosku

Do góry