Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia o naborze

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Więcej o: Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 4/2017, 5/2017 6/2017 i 7/2017 informuję, że w dniu 24 listopada o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/2z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Solna Dolina”
/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 4/2017 na Podejmowanie działalności gospodarczej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 4/2017 na Podejmowanie działalności gospodarczej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 4/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
 Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 480 000,00 zł
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 4/2017 złożono 9 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 4/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 5/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 5/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 395 000 zł, w tym:
 • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 125 000 zł
 • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 270 000 zł
W ramach naboru Nr 5/2017 złożono:
 • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy)
 • 3 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 5/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 6/2017 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 6/2017 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:
Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 213 600 zł
W ramach naboru Nr 6/2017 złożono 6 wniosków
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 6/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 7/2017 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 7/2017 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:
Przedsięwzięcie 2.1.2 Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 103 548
W ramach naboru Nr 7/2017 złożono 1 wniosek
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 7/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Zadania do realizacji w ramach projektów grantowych złożone w naborze nr 7/2017/G wybrane

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”  dotyczące wyboru grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w ramach naboru nr 7/2017/G, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady.

W załączeniu protokół z posiedzenia oraz lista zadań wybranych.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2017

Lista zadań wybranych_nabór nr 7/2017/G

Do góry