Aktualności

Komunikat o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresemwww.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w linku:

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

 

Posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Więcej o: Posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 13 lutego obyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ” Solna Dolina”, podczas którego przyjęto nowego członka.

Ponadto członkowie Zarządu zapoznali się z “Raportem z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” przygotowanym przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji oraz zawartymi w nim rekomendacjami w zakresie aktualizacji LSR.  Zarząd pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany i zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015 rozpocznie proces konsultacyjny w tym zakresie.

Więcej “Posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 – 2020 tylko w trybie konkurencyjnym

Więcej o: Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 – 2020 tylko w trybie konkurencyjnym

Informujemy naszych Wnioskodawców o obowiązku stosowania przy wyborze  wykonawców, czy też dostawców trybu konkurencyjnego.  Odpowiednie zapisy znajdą się w podpisywanych przez Państwa umowach. 

Więcej “Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 – 2020 tylko w trybie konkurencyjnym”

Do góry