Aktualności

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Więcej o: Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

W dniu 30 marca 2017 roku w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbyło się spotkanie informacyjne dla Beneficjentów działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Więcej “Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów”

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na terenie Gminy Kłodawa

Więcej o: Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na terenie Gminy Kłodawa

W imieniu Burmistrza Kłodawy zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych za pomocą “fiszek projektowych” dostępnych na stronie internetowej oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Więcej “Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na terenie Gminy Kłodawa”

Kłodawa na niebiesko

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej zwraca się z prośbą o przyłączenie się do obchodów do Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, w dniu 2 kwietnia 2017, godz. 16:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Więcej “Kłodawa na niebiesko”

Sprawozdania i uchwały

XXXII Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdania

Bilans na dzień 31.12.2017.pdf

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017.pdf

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2017.pdf

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2017.pdf

 

XXXI Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Prezesa za rok 2016.pdf

Rachunek zysków i strat – 2016 rok.pdf

Bilans za 2016 rok.pdf

Informacja dodatkowa – 2016 rok. pdf

Więcej “Sprawozdania i uchwały”

Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

Więcej o: Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

W dniu 21 marca pracownicy biura wzięli udział w szkoleniu w w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.

Więcej “Szkolenie w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla Wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną.”

Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów już uruchomiony

Więcej o: Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów już uruchomiony

Uprzejmie informuję, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem:

Portal ogloszeń ARiMR dla wnioskodawcow/beneficjentow-wybór oferty na wykonanie inwestycji

XXXII Walne Zgromadzenie Członków

Więcej o: XXXII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina” .

Członkowie stowarzyszenia podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016, udzielając jednocześnie absolutorium Zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Więcej “XXXII Walne Zgromadzenie Członków”

Zaproszenie na XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Więcej o: Zaproszenie na XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić          

na XXXII Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 12.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Więcej “Zaproszenie na XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Do góry