Aktualności

Już wkrótce pierwsze nabory wniosków

Już w listopadzie planujemy ogłosić pierwszy nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz budowę i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. W załączeniu link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie dostępne są wzory formularzy wniosków (dokumentacja) związane z ubieganiem się o realizowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020 – w tym również informacje pomocnicze do biznesplanu!

Link do formularzy:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi (…) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Znowelizowane Rozporządzenie MRiRW

W załączeniu tekst jednolity Rozporządzenia MRiRW  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rozporzadzenie-mrirw-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-rlks_tekst-jednolity

rozporzadzenie-mrirw-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-rlks_tekst-jednolity

Już wkrótce planujemy ogłoszenie pierwszego naboru wniosków

Już wkrótce LGD “Solna Dolina” planuje ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej oraz budowy i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. Poniżej szczegółu planowanego naboru.

2016_nabor_plakat

plakat-informacyjny-razem-dla-rozwoju

Ostatni senioralny wyjazd za nami

Więcej o: Ostatni senioralny wyjazd za nami

Kotlina Kłodzka to największa sudecka kotlina, a przy tym wspaniały i bardzo popularny region turystyczny, oferujący wiele różnorodnych atrakcji. To tam właśnie 26 września br. spędzili czas nasi seniorzy – uczestnicy projektu „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Więcej “Ostatni senioralny wyjazd za nami”

Nagroda Głosu Wielkopolskiego dla Naszej Lokalnej Grupy Działania

Więcej o: Nagroda Głosu Wielkopolskiego dla Naszej Lokalnej Grupy Działania

25 września 2016 r. podczas targów Smaki Regionów na MTP w Poznaniu z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego oraz Leszka Waligóry Zastępcy Redaktora Naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” – p Tomasz Ludwicki – Burmistrz Miasta Dąbie odebrał w imieniu Solnej Doliny nagrodę za zajecie III miejsca w Plebiscycie na najaktywniejszą Lokalną Grupę w Wielkopolsce w 2016 r.
Serdecznie dziękujemy naszym mieszkańcom za udzielone wsparcie i oddanie na nas głosu. To dzięki Państwa zaangażowaniu otrzymaliśmy voucher na artykuły firmy TOMA o wartości 1000 złotych ufundowany przez „Głos Wielkopolski” oraz kampanię reklamową na łamach „Głosu Wielkopolskiego” o wartości 1230 złotych.

Więcej “Nagroda Głosu Wielkopolskiego dla Naszej Lokalnej Grupy Działania”

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia

Więcej o: Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia

15 i 16 września seniorzy – uczestnicy projektu „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia. Niekwestionowaną frajdą czwartkowego przedpołudnia był Wodospad Wilczki, który jest jedną z bardziej znanych atrakcji Ziemi Kłodzkiej. Wody wodospadu opadają ze skalnego progu o wysokości 22 metrów, co czyni go drugim pod względem wysokości wodospadem w polskich Sudetach.

Więcej “Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia”

Dożynki Prezydenckie w Spale

Więcej o: Dożynki Prezydenckie w Spale

Stowarzyszenie „Solna Dolina” w dniach 10 – 11 września 2016 roku wzięło udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Nasze stowarzyszenie reprezentowały panie: Magdalena Bawej – Prezes Zarządu, Beata Mruk – pracownik biura, Ewa Ochędalska, Stefania Dorabiała i Danuta Kowalewska.
Więcej “Dożynki Prezydenckie w Spale”

Do góry