Procedury

procedura-nr-01-2015-1z-naboru-wnioskow-stowarzyszenia-z-zalacznikami_jednolity-17-09-2016
procedura-nr-02-2015-1z-wyboru-i-oceny-operacji-w-ramach-lsr_jednolity-17-09-2016

zalacznik-nr-1-do-procedury-oceny_-oswiadczenie-o-bezstronnosci

zalacznik-nr-2-do-procedury-oceny_-info-ocena-formalna

zalacznik-nr-3-do-proceduryoceny_-info-ocena-z-programem

zalacznik-nr-4-do-proceduryoceny_-info-ocena-z-lsr

zalacznik-nr-5-1z-do-procedury-oceny_-info-ocena-z-lsr-i-kryteria_jednolity-17-09-2016

zalacznik-nr-6

zalacznik-nr-7lista-operacji-zgodnych-z-lsr-

zalacznik-nr-8-do-proceduryoceny_-zlozenie-protestu lista-operacji-wybranych-

procedura-naboru-wnioskow-w-grantach-06-2015-1z-_jednolity-17-09-2016

 

umowa-o-powierzenie-grantu-nr-6-wzor

zalacznik-nr-5-i-7-wniosek-o-rozliczenie-grantu-sprawozdanie

zalaczni-4-wniosek-o-pomoc_granty

zalacznik-5-wniosek-o-platnosc_granty

procedura-wyboru-i-oceny-operacji-grantowych-w-ramach-lsr-nr-07-2015-1z-_-jednolity-17-09-2016

zalacznik-nr-1-do-pg_karta-oceny-formalnej

zalacznik-nr-2-do-pg_wezwanie-do-uzupelnienia

zalacznik-nr-3-do-pg_lista-wnioskow-do-oceny

zalacznik-nr-4-do-pg_oswiadczenie-o-bezstronnosci lista-operacji-zgodnych-z-lsr-

zalacznik-nr-5 lista-rankingowa-

zalacznik-nr-6

zalacznik-nr-7-do-pg_info-wnioskodawca

zalacznik-nr-8-do-pg_odwolanie lista-rezerwowa-

zalacznik-nr-9 lista-operacji-wybranych-

zalacznik-nr-10

zalacznik-nr-11-_-1z-do-pg_ii-info-wnioskodawca-jednolity-17-09-2016

procedura-nr-8-2015-1z-ow_jednolity-17-09-2016

zalacznik-nr-1-do-procedury-ow_formularz-zgloszeniowy

zalacznik-nr-2-do-procedury-wyboru-i-oceny-operacji-wlasnych-lgd_wersja-ii

Procedura zmiany kryteriów wyboru operacji.

Procedura aktualizacji LSR.

Procedura ewaluacji i monitoringu

Procedura  naboru wniosków innych niż granty – nieaktualna

Procedura  wyboru i oceny operacji innych niż granty – nieaktualna

Procedura naboru wniosków operacji grantowych – nieaktualna

Procedura wyboru i oceny operacji grantowych – nieaktualna

Procedura wyboru Operacji Własnych – nieaktualna