Władze stowarzyszenia

Członkowie Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady

REGULAMIN Rady tekst jednolity z 16 grudnia 2015 roku

zalacznik-nr-1-do-regulaminu-rady-

rejestr-czlonkow zalacznik-nr-2-do-regulaminu-rady-

karta-oceny-formalnej zalacznik-nr-3-do-regulaminu-rady_wersja-ii

zalacznik-nr-3-do-regulaminu-rady_inne-niz-granty_karta-oceny-zgodnosci-z-lsr-czesc-szczegolowa

zalacznik-nr-3a-do-regulaminu-rady_wersja-ii

zalacznik-nr-3-a-do-regulaminu-rady_granty_karta-oceny-zgodnosci-z-lsr-czesc-szczegolowa

zalacznik-nr-4-a-1-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-a-2-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-b-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-c-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow

zalacznik-nr-4-d-do-regulaminu-rady-karta-oceny-wg-kryteriow