Data publikacji: 03.08.2021

Stowarzyszenie “Solna Dolina” zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe nr 01/OF/21dotyczy opracowania znaku wizualnego (logo) produktu lokalnego

Zapytanie ofertowe nr 02/OF/21dotyczy wybudowania tężni solankowych

Zapytanie ofertowe nr 03/OF/21dotyczy organizacji gali produktu lokalnego dla 100 osób

Zapytanie ofertowe nr 04/OF/21dotyczy wykonania usługi przewozu osób na warsztaty

Zapytanie ofertowe nr 05/OF/21dotyczy wykonania usługi przewozu osób na festiwal

Data publikacji: 25.07.2019

Stowarzyszenie “Solna Dolina” zaprasza do składania ofert na:

  1. Usługę cateringową.
  2. Usługę wynajmu zjeżdżalni dmuchanych

Zapytania ofertowe wraz z formularzami ofert w załączeniu.