Aktualności

Trzecia edycja konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie”.

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego,
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkursu-fotograficznego-prow-w-obiektywie-trzecia-edycja

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej tworzeniu poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 12 minut.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3412ca84&&b=99081d972&&c=faab29ca

Kolejny Jarmark lokalnego potencjału regionu za nami

28 sierpnia 2022 roku Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem gościliśmy w Przedczu.

Więcej „Kolejny Jarmark lokalnego potencjału regionu za nami”

Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem. Tekst usuwany zaznaczony został kolorem czerwonym.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 06 września 2022 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl lub osobiście: ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa.

Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk „Silna Solna”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na nasz kultowy już jarmark. Będzie się działo … Jednocześnie zachęcamy organizacje pozarządowe i mieszkańców do czynnego uczestnictwa w jarmarku, szczegóły w załączeniu. Czekamy na Państwa 28 sierpnia br. w Przedczu.

Konkurs „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”. Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach:

1.       na największą wielkopolską pyrę

2.       oraz na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”

Uczestnicy Konkursu, którzy zdecydują się dostarczyć w dniu finału Konkursu potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisania klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do 8 września 2022 r. do godz. 15.30

Więcej „Konkurs „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka””

Aktualizacja formularzy wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 wprowadzających zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” poniżej załączamy obowiązujące dokumenty :

– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

– na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

Ww. formularze znajdują się także na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz na stronie internetowej UMWW pod adresem:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

Wyżej wymienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami

W dniach: 20, 21, 22, 26, 27 i 28 lipca br. odbyły się konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które przeprowadzone zostały we wszystkich 6 gminach członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

W celu poinformowania  mieszkańców obszaru o spotkaniach zostały zamieszczone ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz przekazane  tzw. „okólniki” dla mieszkańców wsi.  Do lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedstawicieli  jst., przedsiębiorców – dostarczone zostały indywidualne zaproszenia. Na stronach www LGD i urzędów gmin oraz fanpage LGD – zostały zamieszczone plakaty zapraszające na spotkania. Informacje o spotkaniach przekazywane były także mailowo,  przy wykorzystaniu bazy danych stowarzyszenia.

Więcej „Konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami”

Badania ankietowe – nowa lokalna strategia rozwoju

W związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

W załączeniu ankieta, dzięki której możliwe będzie określenie silnych i słabych stron występujących na obszarze, który objęty zostanie lokalną strategią. Wyniki ankiet pomogą także w określeniu kluczowych kierunków rozwoju.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i aktywnego włączania się w proces tworzenia lsr.

Do góry