Aktualności

XLIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 3 czerwca 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XLIII Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu
 8. Dorota Miszczak – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2023 r.

Więcej „XLIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Zaproszenie na XLIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” – p. Magdalena Bawej ma zaszczyt zaprosić

na XLIII Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 03 czerwca 2024 roku

o godz. 14:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

      PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Prezentacja zasad (polityk) horyzontalnych w kontekście RLKS.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2023 rok.   
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania  finansowego za rok 2023 wraz z uchwałą.  
 8. Podjęcie uchwały nr 1(135)/20224 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały nr 2(136)/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2023 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały nr 3(137)/2024 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2023 r.
 11. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.
Więcej „Zaproszenie na XLIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Konkurs „PROW w obiektywie – piąta edycja” – wydłużony termin zgłaszania prac

Szanowni mieszkańcy województwa wielkopolskiego,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Termin nadsyłania prac został wydłużony do 31 maja 2024 r. do godziny 15.30. Zdjęcia można wysyłać na adres mailowy: ksow@umww.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania ze zmienionym regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://dprow.umww.pl/konkurs-prow-w-obiektywie-piata-edycja-wydluzony-termin-zglaszania-prac/

Zmiana godzin pracy biura

Szanowni mieszkańcy,

w dniu 20 marca biuro czynne będzie w godz.: 6:30 – 14:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznej lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w terminie od 14.03.2024 do 21.03.2024.

Uwagi bądź propozycje zmian należy złożyć za pośrednictwem odpowiedniego formularza w Biurze LGD bądź przesłać zeskanowany formularz na adres mailowy: solnadolina@wp.pl.

11 marca 2024 roku

W dniu dzisiejszym biuro LGD jest czynne w godzinach 6.30 – 14.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu dostępnym na stronie:  https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-piata-edycja  

Do góry