Aktualności

Zaproszenie na XLIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” – p. Magdalena Bawej ma zaszczyt zaprosić

na XLIII Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 03 czerwca 2024 roku

o godz. 14:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

      PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Prezentacja zasad (polityk) horyzontalnych w kontekście RLKS.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2023 rok.   
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania  finansowego za rok 2023 wraz z uchwałą.  
 8. Podjęcie uchwały nr 1(135)/20224 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały nr 2(136)/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2023 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały nr 3(137)/2024 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2023 r.
 11. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.
Więcej „Zaproszenie na XLIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Konkurs „PROW w obiektywie – piąta edycja” – wydłużony termin zgłaszania prac

Szanowni mieszkańcy województwa wielkopolskiego,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Termin nadsyłania prac został wydłużony do 31 maja 2024 r. do godziny 15.30. Zdjęcia można wysyłać na adres mailowy: ksow@umww.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania ze zmienionym regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://dprow.umww.pl/konkurs-prow-w-obiektywie-piata-edycja-wydluzony-termin-zglaszania-prac/

Zmiana godzin pracy biura

Szanowni mieszkańcy,

w dniu 20 marca biuro czynne będzie w godz.: 6:30 – 14:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznej lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w terminie od 14.03.2024 do 21.03.2024.

Uwagi bądź propozycje zmian należy złożyć za pośrednictwem odpowiedniego formularza w Biurze LGD bądź przesłać zeskanowany formularz na adres mailowy: solnadolina@wp.pl.

11 marca 2024 roku

W dniu dzisiejszym biuro LGD jest czynne w godzinach 6.30 – 14.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu dostępnym na stronie:  https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-piata-edycja  

Uroczyste wręczenie Certyfikatów Produktu Lokalnego „Solnej Doliny”

W dniu 9 lutego 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały statuetki oraz Certyfikaty Produktu Lokalnego „Solnej Doliny”. Certyfikaty otrzymali:

 1. Bistro Solniczka – w kategorii: usługa gastronomiczna.
 2. Gospodarstwo Zborowscy – miód wiosenny – w kategorii: produkty żywnościowe.
 3. Luiza Maciejewska – w kategorii: rękodzieło.
 4. Marcin Pochylski Pasieka „W sadzie” – miód rzepakowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 5. Marcin Pochylski Pasieka „W sadzie” – miód lipowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 6. Marcin Pochylski Pasieka „W sadzie” – miód wielokwiatowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 7. Edyta Stanecka – w kategorii rękodzieło.
 8. Renata Męczekalska – w kategorii rękodzieło.
 9. Wojciech Estkowski – chleb korzecki – w kategorii: produkty żywnościowe.
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-Usługowe Estkowski Wojciech – Winnica Maria – wino winogronowe (białe wytrawne, czerwone wytrawne i różowe wytrawne) – w kategorii: produkty żywnościowe.
 11. Wojciech Estkowski – olej korzecki rzepakowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 12. Wojciech Estkowski – sery podpuszczkowe: z czarnuszką, z ziołami i cebulą, 6-miesięczny nacierany winem, typu feta z cebulą i ziołami – w kategorii: produkty żywnościowe.
 13. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu – konkurs „Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem” – w kategorii: działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).
 14. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie – Przegląd Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i Kulturowego „Kulinaria Wiejskie – Autentyzm i Inspiracje” – w kategorii: działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).
 15. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie – Przegląd Rękodzieła Ludowego „Złoty Chochoł” – w kategorii: działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).
Więcej „Uroczyste wręczenie Certyfikatów Produktu Lokalnego „Solnej Doliny””

Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 9 lutego 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się warsztat refleksyjny, a jego motywem przewodnim były kwestie związane z wdrażaniem LSR: finansowa i rzeczowa realizacja LSR, ocena jakości projektów, kryteriów ich wyboru, wskaźników i procedur. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Prezes Zarządu – p. Magdalena Bawej przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Więcej „Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

Szanowni Państwo,

Początek 2024 roku dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” rozpoczął się wyjątkowo optymistycznie.

W restauracji „Milka” w Kole w dniu 9 stycznia 2024 roku, reprezentowane przez Prezes Magdalenę Bawej oraz Wiceprezes Magdalenę Fabiniak Stowarzyszenie „Solna Dolina”, podpisało z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego „Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027”. Podpisana umowa zapewnia środki finansowe na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju jak również na koszty zarządzania na łączną sumę 2 557 500 €!

Umowa ramowa przewiduje finansowanie przedsięwzięć w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PSWPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus(EFS+).

Drugą umowę Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z zaprzyjaźnioną z nami grupą – Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia”.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu Panu Wicemarszałkowi – Krzysztofowi Grabowskiemu, Pani Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Izabeli Mroczek, Panu Czesławowi Cieślakowi – Radnemu Województwa Wielkopolskiego, Pani Małgorzacie Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, a także staroście konińskiemu, burmistrzom, wójtom, członkom rad miejskich i rad gmin na czele z przewodniczącymi, sołtysom, członkom organów LGD „Solna Dolina”, a także lokalnym Liderkom i Liderom. To dla nas niezwykle cenne, że w tak ważnym dla naszego stowarzyszenia dniu były z nami osoby, które wspierają wdrażanie oddolnych inicjatyw i przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału.

Rozpoczynający się nowy okres programowania to duże wyzwanie, ale też duże możliwości rozwojowe dla naszego obszaru. Wierzymy jednak, że dzięki współpracy, otwartości i zaangażowaniu uda nam się zrealizować zaplanowane w lokalnej strategii zamierzenia.

Do góry