Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabór 5/2017

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 5/2017

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 5/2017

               W dniu 24 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 5/2017.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 5/2017”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Więcej o: Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 4/2017, 5/2017 6/2017 i 7/2017 informuję, że w dniu 24 listopada o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/2z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Solna Dolina”
/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 5/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej

Więcej o: Zakończenie naboru wniosków Nr 5/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 395 000 zł, w tym:
 • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 125 000 zł
 • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 270 000 zł
W ramach naboru Nr 5/2017 złożono:
 • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy)
 • 3 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 5/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej”

Do góry