Zakończenie naboru wniosków Nr 5/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej

Powiększ obraz
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 395 000 zł, w tym:
  • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 125 000 zł
  • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 270 000 zł
W ramach naboru Nr 5/2017 złożono:
  • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy)
  • 3 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 5/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13