Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekt współpracy „Dobre Bo Nasze”

Pierwsze certyfikaty „Produkt Lokalny Solnej Doliny” przyznane

W dniu 25 września 2023 roku, w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” w Kłodawie odbyło się posiedzenie Komisji Certyfikującej produkty lokalne.

          Do certyfikacji w okresie naboru wniosków, który trwał od 18 sierpnia 2023 roku do 15 września 2023 roku zgłosiły się następujące podmioty:

Więcej „Pierwsze certyfikaty „Produkt Lokalny Solnej Doliny” przyznane”

Zaproszenie do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy działających na obszarze sześciu gmin członkowskich Stowarzyszenia tj.: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz: lokalnych producentów, rolników, rękodzielników, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny.

Certyfikaty przyznawane będą w następujących kategoriach:

– rękodzieło,

– produkty żywnościowe,

– usługi noclegowe i gastronomiczne,

– usługi turystyczne (rekreacyjne), 

– działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).

Więcej „Zaproszenie do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny”

Warsztaty kulinarno – fermentacyjne

Szanowni mieszkańcy, LGD Turkowska Unii Rozwoju – T.U.R serdecznie zaprasza wszystkich miłośników kuchni naturalnej i ziół z obszaru działania LGD Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz LGD Solna Dolina do udziału w warsztatach kulinarno – fermentacyjnych, których celem jest zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie „Dzikiej kuchni”.

Szkolenie poprowadzą dla Państwa Kaja Nowakowska i Gosia Ruszkowska autorki bloga: Mead Ladies oraz dwóch książek: Dzikie smaki. Kuchnia zwariowanego zbieracza roślin oraz Dzikie kiszonki i inne fermentacje, miłośniczki kuchni wegetariańskiej i wegańskiej, promotorki zielonego stylu życia i gotowania.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w Sali warsztatowej Fundacji ze Smakiem, w Krwonach 32, 62-720 Brudzew.

Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu.

Warsztaty realizowane są w ramach Projektu Współpracy „Dobre bo Nasze” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność przesłania kart zgłoszenia uczestnictwa.

Wyjazd studyjny – Rozwój produktów lokalnych

W dniach 19 – 21 lipca br. grupa naszych aktywnych liderów wraz z liderami z zaprzyjaźnionej LGD „Turkowska Unia Rozwoju” wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Czech, by pod czujnym okiem cudownej, charyzmatycznej i niezwykle otwartej Petry Chrustowej z czeskiej Lokalnej Grupy Działania Mas Opavsko podnosić swoją wiedzę w zakresie certyfikacji produktów lokalnych. Wyjazd realizowany był w ramach Projektu Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej „Wyjazd studyjny – Rozwój produktów lokalnych”

Warsztaty z certyfikacji produktu lokalnego

W dniu 17 lipca 2023 roku ośmioosobowa grupa liderów z obszaru LGD „Solna Dolina” wzięła udział w warsztatach z certyfikacji produktu lokalnego. Głównym celem warsztatów było poszerzenie wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów. Warsztaty przeprowadzone zostały przez członka komisji certyfikującej PRODUKT LOKALNY ZIEMI TURA – Wiceprezesa Fundacji Ze Smakiem – p. Arletę Jakubowską przy aktywnym wsparciu p. Magdaleny Ciołek Prezesa Turkowskiej Unii Rozwoju. Podczas warsztatów przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie certyfikacji produktów lokalnych podmiotów certyfikowanych Ziemi Tura. Omówiono zasady przyznawania certyfikatów oraz kategorie wyrobów i wytwórców. Określone zostały również podstawowe i uzupełniające kryteria podlegające ocenie, terminowość przyznanych certyfikatów oraz zasady finansowania w kolejnych okresach. Podczas warsztatu dyskutowano także o sprzedaży i marketingu certyfikowanych produktów. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczestników w zakresie znaczenia certyfikacji produktów lokalnych oraz wynikających z tego procesu korzyści dla lokalnych przedsiębiorców, rękodzielników oraz liderów.

Warsztaty z certyfikacji produktu lokalnego

Zapraszamy LOKALNYCH LIDERÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH oraz RĘKODZIELNIKÓW do udziału w sześciogodzinnych warsztatach z certyfikacji produktu lokalnego.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 lipca 2023 roku w miejscowości Krwony, Gmina Brudzew.

W programie warsztatów:

  1. Przedstawienie doświadczeń w zakresie certyfikacji produktów lokalnych na przykładzie podmiotów certyfikowanych Ziemi Tura.
  2. Prezentacja podmiotów certyfikowanych.
  3. Zasady przyznawania certyfikatów – wprowadzenie.
  4. Określenie podmiotów włączonych w proces certyfikacji; kategorie wyrobów i wytwórców, określenie podstawowych i uzupełniających kryteriów podlegających ocenie – warsztaty.
  5. Ustalenie terminowości przyznanych certyfikatów i zasad finansowania w kolejnych okresach.
  6. Określenie zasad certyfikacji – kto i jak może ją prowadzić, kryteria wyboru, stosowanie oznaczeń.
  7. Sprzedaż i marketing produktów certyfikowanych.
  8. Pytania i odpowiedzi.
  9. Podsumowanie warsztatów.

O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze stowarzyszenia: ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa lub telefonicznie: 603 664 142, do wyczerpania wolnych miejsc.

Projekt współpracy „Dobre Bo Nasze”

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie „Solna Dolina” realizuje Projekt Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt „Dobre Bo Nasze” realizowany jest w partnerstwie z Turkowską Unią Rozwoju, a głównym jego celem jest „Zwiększenie atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o produkty lokalne w okresie wdrażania LSR 2014-2023″. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału przyrodniczego obszarów do stworzenia marki identyfikującej LGD i dającej inspiracje mieszkańcom do tworzenia własnej oferty turystycznej oraz produktów lokalnych. Stowarzyszenie „Solna Dolina” w ramach projektu współpracy opracowało już znak wizualny dla marki lokalnej. Kolejnym zrealizowanym działaniem jest wybudowanie tężni solankowych wykorzystujących naturalne zasoby obszaru w postaci soli kamiennej. Na obszarze LGD TUR powstała 1 taka tężnia, a na obszarze LGD „Solna Dolina” 6. Na naszym obszarze tężnie zlokalizowane są: w Dąbiu – park przy ul. Tadeusza Kościuszki, w Grzegorzewie – park przy Urzędzie Gminy, w Kłodawie – przy Al. 1000-lecia obok boiska sportowego, w Olszówce – plac przy Urzędzie Gminy oraz w Przedczu – teren przy Szkole Podstawowej. Wszystkie tężnie zostały już uruchomione i mogą służyć mieszkańcom naszego obszaru. Zachęcamy gorąco do korzystania z tej alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Wyjazd studyjny PT. „ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH”

Zapraszamy LOKALNYCH LIDERÓW, CZŁONKÓW LGD „SOLNA DOLINA”, PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁADZE LOKALNE ORAZ MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ I ROZWOJEM PRODUKTÓW LOKALNYCH na obszarze działania LGD, do udziału w wyjazdowym szkoleniu, które organizowane jest w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów, a także wymiany doświadczeń w zakresie budowania marki. Wyjazd organizowany jest wspólnie z Lokalną Grupą Działania Turkowska Unia Rozwoju w ramach projektu współpracy „Dobre Bo Nasze”, który realizowany jest w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program wyjazdu przedstawia się następująco:

I dzień – 15:00 – 18:00 spotkanie otwierające – wprowadzenie do tematu marki lokalnej, zasady przyznawania certyfikatów, promocja, warunki uczestnictwa, korzyści, w tym spotkanie z producentem oraz 19:30 – 21:00 warsztat i dyskusja – szkolenia w zakresie budowania, rozwijania i promowania lokalnej marki.

II dzień – 8:30 – 10:00 warsztat i dyskusja – szkolenia w zakresie budowania, rozwijania i promowania lokalnej marki; 10:00 – 12:30 wizyta producenta lokalnego; 14:00 – 18:00 – wizyty u producentów lokalnych; 19:30 spotkanie z pracownikami LGD Opavsko, dyskusja o rozwijaniu i promowaniu marki lokalnej.

III dzień – 8:30 – 11:30 warsztat z producentem lokalnym; 14:00 – wizyta producenta lokalnego.

Wyjazd organizowany jest w dniach: 19.07 – 21.07.2023 roku. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze stowarzyszenia: ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa lub mailowo: solnadolina@wp.pl, do wyczerpania wolnych miejsc.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Rozstrzygniecie konkursu na logo produktu lokalnego

W dniu 22 lutego 2023 roku, w Kłodawie, w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej projekty logo produktu lokalnego „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczane będzie w folderach, na plakatach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie “Solna Dolina” w związku z nadaniem marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.
Umieszczane będzie także na opakowaniach, folderach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez laureatów marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

Więcej „Rozstrzygniecie konkursu na logo produktu lokalnego”

Konkurs dla mieszkańców obszaru „Solna Dolina” na logo produktu lokalnego

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie „Solna Dolina” rozpoczęło realizację Projektu Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD Turkowska Unia Rozwoju.

W ramach realizacji projektu stworzony zostanie znak wizualny
dla marki lokalnej na obszarze LGD „Solna Dolina”.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie na opracowanie tego znaku.

Nagrodą w konkursie jest bon podarunkowy o wartości 1 000 zł.

Projekt wybranego znaku wizualnego marki lokalnej zostanie profesjonalnie opracowany i powstanie Księga znaku. Wybrane w konkursie oraz graficznie opracowane logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczane będzie w folderach, na plakatach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie “Solna Dolina” w związku z nadaniem marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”. Umieszczane będzie także na opakowaniach, folderach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez laureatów marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

W załączeniu regulamin konkursu oraz wymagane załączniki.

Do góry