Projekt współpracy „Dobre Bo Nasze”

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie „Solna Dolina” realizuje Projekt Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt „Dobre Bo Nasze” realizowany jest w partnerstwie z Turkowską Unią Rozwoju, a głównym jego celem jest „Zwiększenie atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o produkty lokalne w okresie wdrażania LSR 2014-2023″. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału przyrodniczego obszarów do stworzenia marki identyfikującej LGD i dającej inspiracje mieszkańcom do tworzenia własnej oferty turystycznej oraz produktów lokalnych. Stowarzyszenie „Solna Dolina” w ramach projektu współpracy opracowało już znak wizualny dla marki lokalnej. Kolejnym zrealizowanym działaniem jest wybudowanie tężni solankowych wykorzystujących naturalne zasoby obszaru w postaci soli kamiennej. Na obszarze LGD TUR powstała 1 taka tężnia, a na obszarze LGD „Solna Dolina” 6. Na naszym obszarze tężnie zlokalizowane są: w Dąbiu – park przy ul. Tadeusza Kościuszki, w Grzegorzewie – park przy Urzędzie Gminy, w Kłodawie – przy Al. 1000-lecia obok boiska sportowego, w Olszówce – plac przy Urzędzie Gminy oraz w Przedczu – teren przy Szkole Podstawowej. Wszystkie tężnie zostały już uruchomione i mogą służyć mieszkańcom naszego obszaru. Zachęcamy gorąco do korzystania z tej alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.