Jesteś tutaj:

Kategoria: Strona główna

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała weryfikacji wyników dokonanej w dniu 22 marca 2022 roku oceny wniosków wobec wniesionego protestu dot. operacji pn. „Rozwój firmy Trans-Plast”, złożonej przez TRANS-PLAST Tomasz Ostruszka Jacek Bombała Spółka Cywilna (Indywidualne oznaczenie sprawy: SD-18/2022/4) w ramach naboru nr 18/2022 zakończonego w dniu 28 lutego 2022 roku, ogłoszonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyniku uwzględnienia protestu Rada dokonała aktualizacji listy operacji wybranych w ramach naboru nr 18/2022 zakończonego w dniu 28 lutego 2022 roku.

W załączeniu zaktualizowana lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia.

XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 30 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r.

W załączeniu sprawozdania, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r i uchwały podjęte na XXXIX Walnym Zgromadzeniu Członków.

Więcej „XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 18/2022

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 18/2022.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację
o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 18/2022”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 17/2022

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 17/2022.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 17/2022”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 30 marca 2022 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 17/2022 i 18/2022 informuję, że w dniu 22 marca 2022 roku o godz. 10.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Posiedzenie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 17/2022 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 28 lutego br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 17/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru344 140,30 € (1 376 561,20 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 17/2022 złożono 18 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Zakończenie naboru wniosków Nr 18/2022 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 28 lutego br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 18/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:

Przedsięwzięcie 1.1.2
Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 75 421,91 € (301 687,64 PLN)

W ramach naboru Nr 18/2022 złożono 4 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Festiwal dla KGW „Polska Od Kuchni”

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich –
Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Więcej „Festiwal dla KGW „Polska Od Kuchni””

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 15.02.2022 – 28.02.2022

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Do góry