Jesteś tutaj:

Kategoria: Strona główna

Przekazanie do stosowania wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w załączeniu wersja elektroniczna wzoru wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

Więcej “XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Spotkanie Partnerów Projektu współpracy

16 czerwca br. w Krwonach spotkali się przedstawiciele Turkowskiej Unii Rozwoju, LGD Solna Dolina i LGD Puszcza Notecka. Rozmowy dotyczyły planowanej realizacji projektu współpracy. Ze strony naszego Stowarzyszenia w rozmowach uczestniczyła Prezes – Magdalena Bawej oraz pracownicy biura: Beata Mruk i Magdalena Fabiniak.

(Fot.biuro TUR)

Więcej “Spotkanie Partnerów Projektu współpracy”

Zaproszenie na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 22 czerwca 2021 roku, o godz. 13:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk. Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

Więcej “Zaproszenie na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że biuro Stowarzyszenia “Solna Dolina” w dniu 04 czerwca 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/PR/2021 Prezesa Stowarzyszenia „Solna Dolina” z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021r, będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przekazanie formularza aneksu “COVID” do umowy o przyznaniu pomocy – 19.2_Premie

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu wersja elektroniczna wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Przekazanie do stosowania zaktualizowanego formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w załączeniu zamieszczamy formularz umowy.

Więcej “Przekazanie do stosowania zaktualizowanego formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy”

Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Szanowni Państwo,

W związku z pismem otrzymanym od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – p. Krzysztofa Grabowskiego, dotyczącym możliwości ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych.

W ramach zwiększenia budżetu Lokalnej Grupy Działania “Solna Dolina” możemy ubiegać się o podwyższenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 424 000 € (1 696 000,00 zł liczone przy kursie 4,00zł) oraz poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w wysokości 50 880 € (203 520,00 zł liczone przy kursie 4,00zł).

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 28 maja 2021 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Tradycyjnie raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy przez stronę https://spis.gov.pl/. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. GUS uruchomił specjalną infolinię spisową: 22 279 99 99, gdzie można zasięgnąć informacji.

Więcej “Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”

Do góry