Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia o naborze

Przypominany Wnioskodawcom o konieczności posiadania numeru producenta

Więcej o: Przypominany Wnioskodawcom o konieczności posiadania numeru producenta

Przypominamy, że wszystkie osoby i podmioty, które ubiegać będą się o dofinansowanie
w ramach PROW   2014 – 2020 zobowiązani są posiadać numer producenta!

Poniżej zamieszczamy link do strony ARiMR, na której znajdują się formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

Formularze wniosku

Do góry