Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabór 19/2022

Zakończenie naboru wniosków Nr 19/2022 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 28 listopada br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 19/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru137 841,61 € (551 366,44 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 19/2022 złożono 7 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 15.11.2022 – 28.11.2022

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 19/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1
Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw

Termin składania wniosków: 15.11.2022 – 28.11.2022

Forma wsparciaPREMIA

Wysokość wsparcia: 80 000 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 137 841,61 € (551 366,44 PLN)

Wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zakres tematyczny naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Do góry