Zakończenie naboru wniosków Nr 19/2022 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 28 listopada br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 19/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru137 841,61 € (551 366,44 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 19/2022 złożono 7 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.