Umowa ramowa

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii RLKS na lata 2023-2037

Umowa ramowa_2023-2027

Załącznik nr 1 do umowy_LSR na lata 2023-2027

Załącznik nr 2 do umowy_Plan-Kominikacji_2023-2027

Aneks nr 1 do umowy ramowej na lata 2023 – 2027.pdf

Załącznik nr 1 do umowy ramowej_ LSR LGD Solna Dolina na lata 2023-2027

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii RLKS

Aneks nr 1 do Umowy

Aneks nr 2 do Umowy

Aneks Nr 3 do Umowy

Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 3

Aneks nr 4 do Umowy

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4

Aneks nr 5 do Umowy

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 5

Aneks nr 6 do Umowy

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6

Aneks-nr-7 do Umowy

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 7.pdf

Aneks nr 8 do Umowy

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 10