Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabór 16/2021

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 16/2021

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 16/2021.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 16/2021”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 14/2021, 15/2021 i 16/2021 informuję, że w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Posiedzenie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Więcej „Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Zakończenie naboru wniosków Nr 16/2021 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków
o przyznanie pomocy Nr 3/2016 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:

Przedsięwzięcie 2.1.1

Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 59 627,40 € (238 509,60 PLN)

W ramach naboru Nr 16/2021 złożono 3 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2021 – 17.05.2021

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Do góry