Jesteś tutaj:

Kategoria: Sprawozdania i uchwały

XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 19 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
Więcej “XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Sprawozdania i uchwały

XXXII Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdania

Bilans na dzień 31.12.2017.pdf

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017.pdf

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2017.pdf

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2017.pdf

 

XXXI Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Prezesa za rok 2016.pdf

Rachunek zysków i strat – 2016 rok.pdf

Bilans za 2016 rok.pdf

Informacja dodatkowa – 2016 rok. pdf

Więcej “Sprawozdania i uchwały”

Do góry