Jesteś tutaj:

Kategoria: Sprawozdania i uchwały

XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 22 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XL Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2022 r.

Więcej „XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 30 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r.

W załączeniu sprawozdania, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r i uchwały podjęte na XXXIX Walnym Zgromadzeniu Członków.

Więcej „XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

Więcej „XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 09 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej „XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

XXXV Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 01 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2015r – 30.09.2019r przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023. Organy po posiedzeniach ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof  Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur  – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej „XXXV Walne Zgromadzenie Członków”

XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 19 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 4. Barański Tomasz – Skarbnik
 5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
 7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
Więcej „XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

Więcej o: XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 20 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Członków, na którym m.in. przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 4. Barański Tomasz – Skarbnik
 5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
 7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Gratulujemy Członkom Zarządu i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej „XXXIII Walne Zgromadzenie Członków”

Do góry