Jesteś tutaj:

Kategoria: Sprawozdania i uchwały

XLII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 03 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2019r. do 30.09.2023r. przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2023-2027.

Więcej „XLII Walne Zgromadzenie Członków”

XLI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 24 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Lokalnej Grupy Działania podjęli uchwały w sprawie zmian statutu oraz przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przy zastosowaniu szeroko pojętej partycypacji, rozumianej jako proces polegający na uspołecznieniu podejmowanych decyzji oraz współpracy między instytucjami a społecznością lokalną. Udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji jest niezwykle ważny. Sprzyja on rozwojowi demokracji, pobudza i integruje dzięki podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju „Solnej Doliny” jest dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w jej współtworzenie. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstał dokument, który wpisuje się w realne potrzeby naszego obszaru oraz odzwierciedla lokalne problemy i aspiracje, w sposób zrozumiały dla wszystkich mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy uchwały podjęte na XLI Walnym Zgromadzeniu Członków.

XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 22 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XL Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2022 r.

Więcej „XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 30 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r.

W załączeniu sprawozdania, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r i uchwały podjęte na XXXIX Walnym Zgromadzeniu Członków.

Więcej „XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

Więcej „XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 09 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej „XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

XXXV Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 01 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2015r – 30.09.2019r przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023. Organy po posiedzeniach ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof  Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur  – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej „XXXV Walne Zgromadzenie Członków”

XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 19 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 4. Barański Tomasz – Skarbnik
 5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
 7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
Więcej „XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

Więcej o: XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 20 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Członków, na którym m.in. przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 4. Barański Tomasz – Skarbnik
 5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
 7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Gratulujemy Członkom Zarządu i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej „XXXIII Walne Zgromadzenie Członków”

Do góry