XLII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 03 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2019r. do 30.09.2023r. przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2023-2027.

Organy po posiedzeniach ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof  Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu
 8. Miszczak Dorota – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Ochędalska Ewa – Przewodnicząca
 2. Górczyńska Anna – Członek
 3. Mikołajczak Iwona – Członek
 4. Sochacki Józef – Członek
 5. Stanisławska-Cieślak Anna – Członek

Członkom organów Stowarzyszenia „Solna Dolina” serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Na zakończenie Walnego zgromadzenia Członków głos zabrała kierownik biura p. Magdalena Fabiniak, która poinformowała zgromadzonych o otrzymanej w dniu 03.10.2023 roku Uchwale nr 18/2023 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dnia 27 września 2023 roku.

Uchwała ta zatwierdza wyniki oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność złożonej przez Stowarzyszenie „Solna Dolina”. W wyniku przeprowadzonej oceny złożona przez Solną Dolinę strategia otrzymała łącznie 75,83 punkty.

Po wielu żmudnych i trudnych miesiącach niepewności, wypełnionych ciężką pracą i obawami … wreszcie mamy to …. Lokalna Strategia Rozwoju Solnej Doliny na lata 2023-2027 została przez Komisję pozytywnie oceniona. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, członkom Zarządu i włodarzom gmin członkowskich za wsparcie i włączenie się we współtworzenie tego ważnego dokumentu, który już niebawem stanie się strategicznym dokumentem wytyczającym kierunki rozwoju dla naszego obszaru .

Poniżej sprawozdanie kadencyjne oraz uchwały podjęte przez WZC: