Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabór 1/2017/G

Zadania do realizacji w ramach projektów grantowych złożone w naborze nr 1/2017/G wybrane.

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”  dotyczące wyboru grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w ramach naboru nr 1//2017/G, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady.

W załączeniu protokół z posiedzenia oraz lista zadań wybranych i lista rezerwowa.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2017

Lista zadań wybranych_nabór nr 1/2017/G

Lista rezerwowa_nabór-1/2017/G

 

Zadania do realizacji w ramach projektów grantowych wybrane.

Więcej o: Zadania do realizacji w ramach projektów grantowych wybrane.

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się VI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”  dotyczące wyboru grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w ramach naborów nr 1//2017/G, 2//2017/G,  3/G/2017, 4/2017G, 5/2017/G, 6/2017/G i 7/2017/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady.

W załączeniu protokół z posiedzenia oraz listy zadań wybranych.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2017

 

Lista zadań wybranych_nabór nr 1/2017/G

Lista zadań wybranych_nabór nr 2/2017/G

Lista zadań wybranych_nabór nr 3/2017/G

Lista zadań wybranych_nabór nr 4/2017/G

Lista zadań wybranych_nabór nr 5/2017/G

Lista zadań wybranych_nabór nr 6/2017/G

Lista zadań wybranych_nabór nr 7/2017/G

 

 

Lista zadań zgodnych z LSR oraz lista rankingowa po Posiedzeniu Rady w dniu 14.06.2017 roku – Nabór 1/2017/G

W dniu 14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się I posiedzenie Rady w sprawie oceny Grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w naborze nr 1//2017/G,  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W załączeniu  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, Lista rankingowa oraz protokół z I posiedzenia Rady.

Protokół z V Posiedzenia Rady z dnia 14.06.2017 roku.

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 1/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 1/2017/G

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 1/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

 

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny -1/2017/G/1

 

Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

Więcej o: Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przeprowadziliśmy 7 naborów,  cztery  w zakresie tematycznym: „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego” – łączna kwota dostępnych środków – 300 000 zł oraz trzy w zakresie tematycznym „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – łączna kwota dostępnych środków – 230 000 zł.

Więcej “Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 1/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych -1/2017/G.pdf

 

 

 

Ogłoszenie numer 1/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.1.1
Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji”

Do góry