Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 14/2021

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 14/2021.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 14/2021”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 15/2021

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 15/2021.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 15/2021”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 16/2021

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 16/2021.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 16/2021”

Zaproszenie na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 22 czerwca 2021 roku, o godz. 13:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk. Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

Więcej “Zaproszenie na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że biuro Stowarzyszenia “Solna Dolina” w dniu 04 czerwca 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/PR/2021 Prezesa Stowarzyszenia „Solna Dolina” z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021r, będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przekazanie formularza aneksu “COVID” do umowy o przyznaniu pomocy – 19.2_Premie

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu wersja elektroniczna wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 14/2021, 15/2021 i 16/2021 informuję, że w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Posiedzenie odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Więcej “Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Przekazanie do stosowania zaktualizowanego formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w załączeniu zamieszczamy formularz umowy.

Więcej “Przekazanie do stosowania zaktualizowanego formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy”

Zakończenie naboru wniosków Nr 16/2021 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków
o przyznanie pomocy Nr 3/2016 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:

Przedsięwzięcie 2.1.1

Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 59 627,40 € (238 509,60 PLN)

W ramach naboru Nr 16/2021 złożono 3 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 15/2021 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków 
o przyznanie pomocy Nr 15/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru65 779,48 € (263 117,92 PLN)

W ramach naboru Nr 15/2021 złożono 2 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Do góry