Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

Informujemy, że z powodu wyjazdu pracowników na szkolenia w dniach 16, 17, 18, 23, 24, 25 i 29 lipca 2019 roku doradztwo dla mieszkańców świadczone będzie w pokoju nr 2 (Gminny Ośrodek Kultury – wejście główne – I piętro).

Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 603 99 41 42

Informujemy, że z powodu wyjazdu pracowników w dniu 28 czerwca doradztwo dla mieszkańców świadczone będzie 
w pokoju nr 2 (Gminny Ośrodek Kultury – wejście główne – I piętro).

Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 603 99 41 42

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 11/2019

Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 11/2019.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków (sporządzone odrębnie dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy do 25 000,00 zł oraz dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy powyżej 25 000,00 zł) oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 11/2019”

Zakończenie naboru wniosków Nr 11/2019 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 29 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 11/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru337 277 zł, w tym:

  • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 100 000 zł
  • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 237 277 zł
W ramach naboru Nr 11/2019 złożono:
  • 4 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – Wnioskowana kwota pomocy przez Wnioskodawców: 99 996 zł
  • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy)  – Wnioskowana kwota pomocy przez Wnioskodawców: : 275 624 zł
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Informacja dla osób chcących skorzystać z doradztwa w ramach naborów

Informujemy, że w związku z
naborem rozpoczętym w dniu 16 maja br. , w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby składające wnioski.

Osobom korzystającym z doradztwa, nawet w przypadku wcześniejszego ustalenia godziny konsultacji, wsparcie doradcze będzie udzielane po przyjęciu wniosków. 

Ponadto informujemy, że w dniu 29 maja 2019 roku doradztwo świadczone będzie do godz. 13:30

Majowy Rajd z Solną Doliną

W dniu 02 maja odbył się – kolejny już raz – majowy rajd z Solną Doliną.

W tym roku,  mimo niezbyt sprzyjającej pogody, na mecie rajdu zameldowało się ponad 130 aktywnych mieszkańców naszego obszaru, z terenu gmin: Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz. Silną reprezentację wystawił również Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, z zastępcą Burmistrza Kłodawy – p. Katarzyną Hamigą na czele. Mieszkańców z Gminy Olszówka zaś, aktywnie wspierał Wójt Gminy – p. Włodzimierz Fraszczyk. Na mecie rajdu uczestników przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie – p. Krzysztof Krusiński oraz Burmistrz Kłodawy – p. Piotr Michalak.

Niesamowita atmosfera, cudowni uczestnicy, niezapomniany klimat. Tak należy podsumować wydarzenie, które realizowane było w ramach projektu współpracy: Wielkopolska Okiem Cyklisty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014 – 2010.

Było patriotycznie, kolorowo i niezwykle energetycznie.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, dziękujemy za ciepłe słowa i zaangażowanie. Wiemy już, że ta inicjatywna musi być kontynuowana!! … Gorące podziękowania kierujemy również do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nadzorowanej przez Prezesa OSP w Kłodawie – p. Tomasza Barańskiego oraz do Prezesa Klubu Sportowego “Górnik Kłodawa” – p. Krystiana Kubiaka, za wsparcie inicjatywy, pomoc i zaangażowanie organizacyjne.

No cóż … to do zobaczenia za rok!!

Do góry