Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

Zakończenie naboru wniosków Nr 14/2021 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 14/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru175 881,36 € (703 525,44 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 14/2021 złożono 10 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Szanowni Państwo,

W związku z pismem otrzymanym od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – p. Krzysztofa Grabowskiego, dotyczącym możliwości ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych.

W ramach zwiększenia budżetu Lokalnej Grupy Działania “Solna Dolina” możemy ubiegać się o podwyższenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 424 000 € (1 696 000,00 zł liczone przy kursie 4,00zł) oraz poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w wysokości 50 880 € (203 520,00 zł liczone przy kursie 4,00zł).

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 28 maja 2021 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Tradycyjnie raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy przez stronę https://spis.gov.pl/. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. GUS uruchomił specjalną infolinię spisową: 22 279 99 99, gdzie można zasięgnąć informacji.

Więcej “Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2021 – 17.05.2021

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 16/2021 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2021 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2021 – 17.05.2021

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2021 – rozwijanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2021 – 17.05.2021

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Więcej “Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.”

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zostały pozostawione bez rozpatrzenia

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu wprowadzenie zmian dotyczących pozostawiania wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia i przywracania terminów, określonych przepisach art. 67b ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, na stronie internetowej ARiMR oraz UMWW zostały zamieszczone stosowne komunikaty.

Linki do komunikatów: 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.htmlhttp://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2021/03/10/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow-prow-2014-2020/.

Do góry