Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej tworzeniu.

Od 18 października br. uruchamiamy przy biurze LGD, ul. Kościelna 5/13 punkt konsultacyjny. Zachęcamy do odwiedzenia punktu i wyrażania swojej opinii na temat kształtu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, prosimy również o zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru.

Zapraszamy na indywidualne bezpłatne doradztwo!

Stowarzyszenie „Solna Dolina” planuje ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w II połowie listopada 2022 roku.

Nabór wniosków przeprowadzany będzie w zakresie:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność: Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków: ok. 137 841 euro (ok. 551 366 PLN)
Wysokość kwoty pomocy 80 000,00PLN
Forma wsparcia: PREMIA

Zapraszamy na indywidualne bezpłatne doradztwo!

Stowarzyszenie „Solna Dolina” ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa (budynek Gminnego Ośrodka Kultury), mail: solnadolina@wp.pl, www.solnadolina.eu

INDYWIDUALNE DORADZTWO PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ -nr tel. 603 994 142

Sondaż – zasady monitoringu i ewaluacji

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” poprzez udział w niniejszym sondażu.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Poniżej link do sondażu:

https://docs.google.com/forms/d/1bJhS6Y_60ekBTkxe68SpSdv4S_jYeMjY6v9XLGviq5A/edit

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej tworzeniu poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 12 minut.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3412ca84&&b=99081d972&&c=faab29ca

Kolejny Jarmark lokalnego potencjału regionu za nami

28 sierpnia 2022 roku Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem gościliśmy w Przedczu.

Więcej „Kolejny Jarmark lokalnego potencjału regionu za nami”

Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem. Tekst usuwany zaznaczony został kolorem czerwonym.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 06 września 2022 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl lub osobiście: ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa.

Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk „Silna Solna”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na nasz kultowy już jarmark. Będzie się działo … Jednocześnie zachęcamy organizacje pozarządowe i mieszkańców do czynnego uczestnictwa w jarmarku, szczegóły w załączeniu. Czekamy na Państwa 28 sierpnia br. w Przedczu.

Konkurs „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”. Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach:

1.       na największą wielkopolską pyrę

2.       oraz na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”

Uczestnicy Konkursu, którzy zdecydują się dostarczyć w dniu finału Konkursu potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka” zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz podpisania klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do 8 września 2022 r. do godz. 15.30

Więcej „Konkurs „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka””

Aktualizacja formularzy wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 wprowadzających zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” poniżej załączamy obowiązujące dokumenty :

– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

– na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

Ww. formularze znajdują się także na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz na stronie internetowej UMWW pod adresem:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

Wyżej wymienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Do góry