Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

Szkolenie Rady – Kryteria wyboru operacji a stopień realizacji celów i wskaźników

W dniu 29 listopada 2018 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Maja” w Cząstkowie odbyło się piąte szkolenie członków organu decyzyjnego. Tym razem tematyka szkolenia dotyczyła kryteriów wyboru operacji oraz stopnia realizacji celów i wskaźników, a uczestniczyli w nim zarówno Członkowie Rady jak i Członkowie Zarządu.  Szkolenie prowadziła kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak.

Więcej “Szkolenie Rady – Kryteria wyboru operacji a stopień realizacji celów i wskaźników”

Zmiana godzin pracy biura

Informujemy, że w dniach: 13, 19 i 27 listopada br. biuro będzie czynne do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 603 99 41 42

Kolejna umowa w ramach projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty” podpisana

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia “Solna Dolina”,  “Solidarni w Partnerstwie”,  Unia Nadwarciańska,   “Wielkopolska Wschodnia” oraz Między Ludźmi i Jeziorami,  w dniu 06 września 2018 r.,  w Słupcy podpisali umowę, której przedmiotem jest: dostawa i montaż na obszarze pięciu partnerskich LGD: 44 wiat przystankowo – rowerowych krytych gontem, wyposażonych w stół i  ławy, 44 tablic ogłoszeniowych z daszkiem, 44 stojaków  na rowery oraz 44 koszy drewnianych.

Więcej “Kolejna umowa w ramach projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty” podpisana”

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

W dniu 23 lipca 2018 r. w Słupcy przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania, w biurze Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej  podpisali umowę, której przedmiotem jest: opracowanie 44 tablic informacyjnych, opracowanie kartograficznych map turystycznych z treścią turystyczną oraz opracowanie map poszczególnych rejonów działania na potrzeby stron internetowych partnerskich stowarzyszeń.

Więcej “Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy”

Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Więcej o: Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs można przesłać zdjęcia wykonane na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2016-2018.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno województwa wielkopolskiego, jego walory naturalne oraz historyczny i kulturowy dorobek. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny być barwne, ukazujące region w sposób przyjazny. Zdjęcia powinny stanowić swoiste zaproszenie do odwiedzenia Wielkopolski.

Więcej “Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego”

Aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym w załączeniu aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączać wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.

RODO_klauzule_19.2.docx

RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2.docx

RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2.docx

 

 

JARMARK LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA I DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA

Więcej o: JARMARK LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA I DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA

1 lipca br. Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tegoroczny Jarmark odbył się  na Stadionie Miejskim w Dąbiu. Swoją obecnością na imprezie zaszczyciła nas Prezes Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami – pani Maria Siwińska.

Więcej “JARMARK LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA I DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA”

Do góry