Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

Powiększ obraz

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przeprowadziliśmy 7 naborów,  cztery  w zakresie tematycznym: „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego” – łączna kwota dostępnych środków – 300 000 zł oraz trzy w zakresie tematycznym „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – łączna kwota dostępnych środków – 230 000 zł.

W ramach ogłoszonych naborów złożono łącznie  30 wniosków.  18 w zakresie  „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego” i 12 w zakresie „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Wartość złożonych wniosków w stosunku do dostępnego limitu kształtuje się następująco