Spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci LGD w Hermanowie

W dniach 29 i 30 listopada 2023 roku w Hermanowie odbyło się spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci LGD. Swoją obecnością spotkanie uświetnił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski oraz Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie „Solna Dolina” reprezentowała Pani Magdalena Bawej – Prezes Zarządu oraz pracownicy biura.

Na początku spotkania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski, który podczas swojego wystąpienia podkreślił ważną rolę, jaką pełnią lokalne grupy działania w społecznościach, a także przedstawił możliwości rozwojowe związane z nowym okresem programowania na lata 2023 – 2027. Następnie głos zabrała Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która podsumowała konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 2023 roku oraz przedstawiła perspektywy na przyszłość.

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o możliwości współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z lokalnymi grupami działania. Poznali ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, a także zapoznali się z zasadami archiwizacji dokumentów w organizacjach pozarządowych. Rozmawiali również o znaczeniu turystyki na obszarach wiejskich oraz roli, jaką mają do odegrania na tej płaszczyźnie lokalne grupy działania.