I Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kolskiego

W dniu 28 listopada, w kłodawskim Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się I Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kolskiego. Pomysłodawcą wydarzenia jest Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski a organizatorem Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Na zaproszenie organizatorów Prezes Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” Magdalena Bawej przedstawiła podczas spotkania prezentację dotyczącą możliwości współpracy z KGW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Solna Dolina od lat ściśle współpracuje z członkiniami i członkami Kół oraz rożnych organizacji pozarządowych działającymi na obszarze LGD. Jednym z przykładów jest Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, służący upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczyniający się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych.

W Przeglądach dziedzictwa kulinarnego regionu- organizowanych podczas Jarmarków- można smakować regionalne potrawy oraz podziwiać dzieła lokalnych twórców z oryginalnymi haftami, pracami szydełkowymi, obrazami, rękodziełem z drewna, własnoręcznie wykonaną biżuterią czy zabawkami. Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa daje jeszcze szersze możliwości wykorzystania potencjału KGW i zwiększa szanse na dofinansowanie ciekawych przedsięwzięć.