XXXV Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 01 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2015r – 30.09.2019r przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023. Organy po posiedzeniach ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof  Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur  – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Ochędalska Ewa – Przewodnicząca
 2. Górczyńska Anna – Członek
 3. Mikołajczak Iwona – Członek
 4. Sochacki Józef – Członek
 5. Stanisławska Anna – Członek

Rada Stowarzyszenia:

 1. Wróblewska Kazimiera – Przewodnicząca
 2. Fraszczyk  Włodzimierz – Wiceprzewodniczący
 3. Dominiak Bożena – Sekretarz
 4. Bezkowski Jerzy – Członek
 5. Czupryniak Krystyna – Członek
 6. Estkowski Wojciech – Członek
 7. Grabowski Adam – Członek
 8. Kolbus Marzena – Członek
 9. Litwin Magdalena – Członek
 10. Marczak Jan – Członek
 11. Michalak Piotr – Członek
 12. Mruk Elżbieta – Członek
 13. Pacholczyk Sylwia – Członek
 14. Zduńczyk Andrzej – Członek

Członkom organów Stowarzyszenia „Solna Dolina” serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Na zakończenie Walnego zgromadzenia Członków głos zabrała kierownik biura p. Magdalena Fabiniak, która poinformowała zgromadzonych o bieżących sprawach stowarzyszenia, w tym:

 • naborze wniosków, który odbędzie się od 18.10.2019 do 31.10.2019 roku, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 560 000,00 zł oraz w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – limit dostępnych środków 227 485,34 zł.
 • złożonym wniosku o udzielenie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej – wysokość środków kwalifikowanych 117 500,00 zł, wydatki wskazane w biznesplanie w kwocie brutto 144 524,99 zł.
 • zaproszeniu przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – p. Krzysztofa Grabowskiego przedstawicieli naszego stowarzyszenia do udziału w obchodach Dnia Świętego Marcina w Brukseli i zaprezentowaniu stoiska promocyjnego z regionalnymi potrawami dla ok. 500 osób w dniach 14-15 listopada 2019 roku.

Poniżej uchwały podjęte na XXXV Walnym Zgromadzeniu Członków: