Zakończenie naboru wniosków Nr 16/2021 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków
o przyznanie pomocy Nr 3/2016 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:

Przedsięwzięcie 2.1.1

Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 59 627,40 € (238 509,60 PLN)

W ramach naboru Nr 16/2021 złożono 3 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13