Zakończenie naboru wniosków Nr 15/2021 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków 
o przyznanie pomocy Nr 15/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru65 779,48 € (263 117,92 PLN)

W ramach naboru Nr 15/2021 złożono 2 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13