Zakończenie naboru wniosków Nr 14/2021 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 14/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru175 881,36 € (703 525,44 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 14/2021 złożono 10 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13