Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Szanowni Państwo,

W związku z pismem otrzymanym od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – p. Krzysztofa Grabowskiego, dotyczącym możliwości ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych.

W ramach zwiększenia budżetu Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” możemy ubiegać się o podwyższenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 424 000 € (1 696 000,00 zł liczone przy kursie 4,00zł) oraz poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w wysokości 50 880 € (203 520,00 zł liczone przy kursie 4,00zł).

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 28 maja 2021 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl