Konkurs dla mieszkańców obszaru „Solna Dolina” na logo produktu lokalnego

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie „Solna Dolina” rozpoczęło realizację Projektu Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD Turkowska Unia Rozwoju.

W ramach realizacji projektu stworzony zostanie znak wizualny
dla marki lokalnej na obszarze LGD „Solna Dolina”.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie na opracowanie tego znaku.

Nagrodą w konkursie jest bon podarunkowy o wartości 1 000 zł.

Projekt wybranego znaku wizualnego marki lokalnej zostanie profesjonalnie opracowany i powstanie Księga znaku. Wybrane w konkursie oraz graficznie opracowane logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczane będzie w folderach, na plakatach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie “Solna Dolina” w związku z nadaniem marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”. Umieszczane będzie także na opakowaniach, folderach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez laureatów marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

W załączeniu regulamin konkursu oraz wymagane załączniki.