Ważna informacja dla Wnioskodawców naboru nr 20/2023

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 20/2023 przypominamy Wnioskodawcom o konieczności uzyskania numeru identyfikacyjnego nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2022 r. poz. 203 i 2019).

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, raz z Wnioskiem o przyznanie pomocy zobowiązany będzie złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku w ramach przedmiotowego poddziałania, nie otrzymał
wymaganego numeru.
W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z instrukcją jego wypełnienia jest dostępny poniżej oraz na stronie internetowej ARiMR. Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR: 62-600 Koło, ul. Bolesława Prusa 8.