Warsztaty z certyfikacji produktu lokalnego

W dniu 17 lipca 2023 roku ośmioosobowa grupa liderów z obszaru LGD „Solna Dolina” wzięła udział w warsztatach z certyfikacji produktu lokalnego. Głównym celem warsztatów było poszerzenie wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów. Warsztaty przeprowadzone zostały przez członka komisji certyfikującej PRODUKT LOKALNY ZIEMI TURA – Wiceprezesa Fundacji Ze Smakiem – p. Arletę Jakubowską przy aktywnym wsparciu p. Magdaleny Ciołek Prezesa Turkowskiej Unii Rozwoju. Podczas warsztatów przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie certyfikacji produktów lokalnych podmiotów certyfikowanych Ziemi Tura. Omówiono zasady przyznawania certyfikatów oraz kategorie wyrobów i wytwórców. Określone zostały również podstawowe i uzupełniające kryteria podlegające ocenie, terminowość przyznanych certyfikatów oraz zasady finansowania w kolejnych okresach. Podczas warsztatu dyskutowano także o sprzedaży i marketingu certyfikowanych produktów. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczestników w zakresie znaczenia certyfikacji produktów lokalnych oraz wynikających z tego procesu korzyści dla lokalnych przedsiębiorców, rękodzielników oraz liderów.