Zakończenie naboru wniosków Nr 18/2022 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 28 lutego br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 18/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:

Przedsięwzięcie 1.1.2
Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 75 421,91 € (301 687,64 PLN)

W ramach naboru Nr 18/2022 złożono 4 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.