Zakończenie naboru wniosków Nr 17/2022 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 28 lutego br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 17/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru344 140,30 € (1 376 561,20 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 17/2022 złożono 18 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.