Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabór 20/2023

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 20/2023

Na posiedzeniu w dniu 06 września 2023 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 20/2023.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 20/2023”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 20/2023 informuję, że w dniu 06 września 2023 roku o godz. 10.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach
  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny
  operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z objętego Programem Rozwoju Obszarów
  Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 20/2023 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 07 sierpnia br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 20/2023 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru60 819,93 € (243 279,72 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 20/2023 złożono 8 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Ważna informacja dla Wnioskodawców naboru nr 20/2023

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 20/2023 przypominamy Wnioskodawcom o konieczności uzyskania numeru identyfikacyjnego nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2022 r. poz. 203 i 2019).

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, raz z Wnioskiem o przyznanie pomocy zobowiązany będzie złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku w ramach przedmiotowego poddziałania, nie otrzymał
wymaganego numeru.
W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z instrukcją jego wypełnienia jest dostępny poniżej oraz na stronie internetowej ARiMR. Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR: 62-600 Koło, ul. Bolesława Prusa 8.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 25.07.2023 – 07.08.2023

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Do góry