OBOWIĄZKI KOMUNIKACYJNE BENEFICJENTÓW EFSI

Zgodnie z Harmonogramem realizacji planu komunikacji na rok 2024 –  Stowarzyszenia „Solna Dolina” poniżej załączamy informacje dotyczące konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez IŻ oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR. W załączeniu również materiały pomocnicze.