Wyjazd studyjny PT. „ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH”

Zapraszamy LOKALNYCH LIDERÓW, CZŁONKÓW LGD „SOLNA DOLINA”, PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁADZE LOKALNE ORAZ MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ I ROZWOJEM PRODUKTÓW LOKALNYCH na obszarze działania LGD, do udziału w wyjazdowym szkoleniu, które organizowane jest w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów, a także wymiany doświadczeń w zakresie budowania marki. Wyjazd organizowany jest wspólnie z Lokalną Grupą Działania Turkowska Unia Rozwoju w ramach projektu współpracy „Dobre Bo Nasze”, który realizowany jest w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program wyjazdu przedstawia się następująco:

I dzień – 15:00 – 18:00 spotkanie otwierające – wprowadzenie do tematu marki lokalnej, zasady przyznawania certyfikatów, promocja, warunki uczestnictwa, korzyści, w tym spotkanie z producentem oraz 19:30 – 21:00 warsztat i dyskusja – szkolenia w zakresie budowania, rozwijania i promowania lokalnej marki.

II dzień – 8:30 – 10:00 warsztat i dyskusja – szkolenia w zakresie budowania, rozwijania i promowania lokalnej marki; 10:00 – 12:30 wizyta producenta lokalnego; 14:00 – 18:00 – wizyty u producentów lokalnych; 19:30 spotkanie z pracownikami LGD Opavsko, dyskusja o rozwijaniu i promowaniu marki lokalnej.

III dzień – 8:30 – 11:30 warsztat z producentem lokalnym; 14:00 – wizyta producenta lokalnego.

Wyjazd organizowany jest w dniach: 19.07 – 21.07.2023 roku. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze stowarzyszenia: ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa lub mailowo: solnadolina@wp.pl, do wyczerpania wolnych miejsc.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.