Zaproszenie do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy działających na obszarze sześciu gmin członkowskich Stowarzyszenia tj.: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz: lokalnych producentów, rolników, rękodzielników, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny.

Certyfikaty przyznawane będą w następujących kategoriach:

– rękodzieło,

– produkty żywnościowe,

– usługi noclegowe i gastronomiczne,

– usługi turystyczne (rekreacyjne), 

– działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).

Wnioski składać można do dnia 15 września br. osobiście w biurze Stowarzyszenia, 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5/15. Wraz z wnioskiem złożyć należy również próbkę produktu (w razie potrzeby lub w przypadku produktów łatwo psujących się, próbkę należy dostarczyć w dniu posiedzenia Komisji). W przypadku żywności i napojów próbki poddawane są ocenie zarówno walorów estetycznych jak i smakowych.

Po posiedzeniu Komisji, jeśli jest to możliwe, próbki zwracane są do Wnioskodawcy. W przypadku kategorii doznania, instytucja kultury, organizacja pozarządowa lub mieszkańcy mogą zaprezentować scenariusz wydarzenia, załączyć film i zdjęcia lub zaprezentować komisji na żywo swoje działania.

Posiedzenie Komisji Certyfikującej odbędzie się w poniedziałek 25 września 2023 r. o godz. 10:00.

Celem głównym certyfikacji jest promowanie oraz wsparcie sprzedaży wyrobów i usług wytwórców oraz usługodawców działających na obszarze naszych gmin członkowskich, nawiązujących do tradycji, historii i specyfiki regionu, pośród jego mieszkańców oraz potencjalnych turystów i nabywców. Wspieranie rozwoju produktów i usług lokalnych przyczyni się do zwiększenia ich udziału w rynku, a tym samym do zmniejszenia zjawiska napływu tanich i niskiej jakości produktów z zewnątrz.

Zachęcamy serdecznie do aktywnego włączenia się w rozpoczynający się proces certyfikacji lokalnych produktów.

W załączeniu regulamin certyfikacji oraz wniosek zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura osobiście lub telefonicznie: 603 99 41 42.