Zakończenie naboru wniosków Nr 6/2017 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Powiększ obraz
O godz. 15.00 w dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:
Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 213 600 zł
W ramach naboru Nr 6/2017 złożono 6 wniosków
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Lista operacji do oceny przez Radę – nabór 6/2017
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13