Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Powiększ obraz

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 4/2017, 5/2017 6/2017 i 7/2017 informuję, że w dniu 24 listopada o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
  4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
  6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
  7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/2z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia „Solna Dolina”
/-/ Kazimiera Wróblewska