Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2023 roku biuro LGD będzie nieczynne.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” pracownicy odbierają dzień wolny za 11 listopada.

Za utrudnienia przepraszamy.

I Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kolskiego

W dniu 28 listopada, w kłodawskim Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się I Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kolskiego. Pomysłodawcą wydarzenia jest Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski a organizatorem Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Na zaproszenie organizatorów Prezes Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” Magdalena Bawej przedstawiła podczas spotkania prezentację dotyczącą możliwości współpracy z KGW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Solna Dolina od lat ściśle współpracuje z członkiniami i członkami Kół oraz rożnych organizacji pozarządowych działającymi na obszarze LGD. Jednym z przykładów jest Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, służący upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczyniający się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych.

W Przeglądach dziedzictwa kulinarnego regionu- organizowanych podczas Jarmarków- można smakować regionalne potrawy oraz podziwiać dzieła lokalnych twórców z oryginalnymi haftami, pracami szydełkowymi, obrazami, rękodziełem z drewna, własnoręcznie wykonaną biżuterią czy zabawkami. Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa daje jeszcze szersze możliwości wykorzystania potencjału KGW i zwiększa szanse na dofinansowanie ciekawych przedsięwzięć.

Spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci LGD w Hermanowie

W dniach 29 i 30 listopada 2023 roku w Hermanowie odbyło się spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci LGD. Swoją obecnością spotkanie uświetnił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski oraz Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie „Solna Dolina” reprezentowała Pani Magdalena Bawej – Prezes Zarządu oraz pracownicy biura.

Na początku spotkania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski, który podczas swojego wystąpienia podkreślił ważną rolę, jaką pełnią lokalne grupy działania w społecznościach, a także przedstawił możliwości rozwojowe związane z nowym okresem programowania na lata 2023 – 2027. Następnie głos zabrała Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która podsumowała konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 2023 roku oraz przedstawiła perspektywy na przyszłość.

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o możliwości współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z lokalnymi grupami działania. Poznali ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, a także zapoznali się z zasadami archiwizacji dokumentów w organizacjach pozarządowych. Rozmawiali również o znaczeniu turystyki na obszarach wiejskich oraz roli, jaką mają do odegrania na tej płaszczyźnie lokalne grupy działania.

XLII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 03 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2019r. do 30.09.2023r. przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2023-2027.

Więcej „XLII Walne Zgromadzenie Członków”

Pierwsze certyfikaty „Produkt Lokalny Solnej Doliny” przyznane

W dniu 25 września 2023 roku, w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” w Kłodawie odbyło się posiedzenie Komisji Certyfikującej produkty lokalne.

          Do certyfikacji w okresie naboru wniosków, który trwał od 18 sierpnia 2023 roku do 15 września 2023 roku zgłosiły się następujące podmioty:

Więcej „Pierwsze certyfikaty „Produkt Lokalny Solnej Doliny” przyznane”

Wizyta studyjna Gości z Mazowsza

W dniu 22 września br. mieliśmy ogromny zaszczyt gościć na naszym obszarze mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Wyjazd zrealizowany był w ramach projektu dofinansowanego z KSOW: „Aktywizacja sołectw na Mazowszu”. Uczestników wyjazdu studyjnego na swoim terenie powitał Burmistrz Kłodawy – Pan Piotr Michalak i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” – Pani Magdalena Bawej. To była wyjątkowo inspirująca wizyta, dzieliliśmy się doświadczeniami i rozmawialiśmy o finansowaniu różnorodnych projektów z funduszy Unii Europejskiej. Mieliśmy też okazję, żeby zaprezentować efekty projektów realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

Więcej „Wizyta studyjna Gości z Mazowsza”

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa

Informujemy, że w każdy trzeci czwartek miesiąca, w godz.: 10:00 – 13:00 w Bistro Solniczka w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa, pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej pełnił będzie dyżur i świadczył nieodpłatne doradztwo.

Usługi doradcze w zakresie finansowym, podatkowym i prawnym skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na XLII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 03 października 2023 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Zgodnie z §18 pkt.3 statutu „W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych na nim członków”.

Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027

Więcej „Zaproszenie na XLII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Do góry