Aktualności

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski – Europa przy Wielkopolskim stole Wielkanocnym: wielkopolskie Lokalne Grupy Działania, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem w dniach od 25 do 28 marca 2018 r. organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. „Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski – Europa przy Wielkopolskim stole Wielkanocnym: wielkopolskie Lokalne Grupy Działania, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność”. Uczestnikami tego wyjazdu będą przedstawiciele 26 Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Sieci LGD.

Więcej “Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim”

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

Więcej o: Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim
W dniach od 26 do 28 marca 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. “Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Uczestnikami tego wyjazdu będą przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski.
W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej, podczas której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie LGD w obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz nowej perspektywie finansowej 2021-2027, wystawa rękodzielnictwa oraz degustacja w ramach Śniadania Wielkanocnego, promująca wielkopolskie tradycje kulinarne i kulturowe. Podczas wyjazdu studyjnego LGD “Solna Dolina” zaprezentuje swój dorobek oraz tradycje kulinarne i kulturowe województwa wielkopolskiego.

Zmiana godzin pracy biura

Więcej o: Zmiana godzin pracy biura

W dniu 8 marca 2018 roku z powodu służbowego wyjazdu pracowników biuro  będzie czynne do godz. 12:50.

Kontakt telefoniczny: 603 994 142

XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

Więcej o: XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 20 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Członków, na którym m.in. przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Gratulujemy Członkom Zarządu i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej “XXXIII Walne Zgromadzenie Członków”

Zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju

Więcej o: Zmiany wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z wejściem w życie Wytycznej nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014 – 2020, przedstawiamy Państwu propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Zmiany wskaźników podyktowane są koniecznością zapewnienia jednolitego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji.

Na Państwa uwagi i sugestie w zakresie proponowanych zmian czekamy do 9 lutego 2018 roku.

Uwagi zgłaszać można bezpośrednio w biurze LGD lub telefonicznie: 603 994 142.

Tekst proponowanych zmian w załączeniu. Tekst dodawany wyróżniono kolorem czerwonym, a usuwany przekreślono i wyróżniono kolorem zielonym.

Proponowane zmiany wskaźników w LSR

 

Warsztat refleksyjny

Więcej o: Warsztat refleksyjny

W dniu 17 stycznia 2017 roku w Agroturystyce „Maja” w Cząstkowie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestniczyli w nim Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Więcej “Warsztat refleksyjny”

Protokół z posiedzenia.17.01.2018

Protokół z posiedzenia w dniu 20.12.2017

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 11.12.2017

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 24.11.2017.pdf

Protokół z posiedzenia w dniu 06.11.2017

Protokół z posiedzenia w dniu 27.09.2017

Protokół z posiedzenia w dniu 21.09.2017

Protokół z posiedzenia w dniu 15.09.2017

Protokół z posiedzenia w dniu 21.08.2017

Protokół z posiedzenia w dniu 17.08.2017

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2017

Protokół z V Posiedzenia Rady z dnia 14.06.2017 roku

Protokół z posiedzenia w dniu 24.03.2017

Protokół z posiedzenia w dniu 30.01.2017

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 07.12.2016

Protokół z posiedzenia w dniu 17.09.2016

Protokół z posiedzenia w dniu 16.12.2015

Protokół z posiedzenia w dniu 03.11.2015

 

 

Do góry