Aktualności

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r od godz. 15.00 w Bistro “Solniczka”, Kłodawa, ul. Poznańska 1

Warsztat skierowany jest w szczególności do członków Organów LGD, wnioskodawców mieszkańców obszaru oraz przedstawicieli LGD. Jego przedmiotem będzie podsumowanie dotychczasowego wdrażania LSR i działania LGD.

Więcej “Zaproszenie na warsztat refleksyjny”

Z ludźmi i dla ludzi! Taka jest nowa Strategia Wielkopolska 2030

Wielkopolski Sejmik przyjął Strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Dokument jest swoistą mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat!

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku została przyjęta podczas poniedziałkowej sesji. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa.

Strategia będzie mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat. Cieszymy się z dużej aktywności społecznej w procesie jej przygotowania. Powstała bardzo otwarta i nowoczesna wizja dla Wielkopolski jako regionu europejskiego z ambicjami, który chce być konkurencyjny, głównie poprzez swój zrównoważony rozwój i zajmować dobrą pozycję na mapie regionów Polski i w Europie – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Więcej “Z ludźmi i dla ludzi! Taka jest nowa Strategia Wielkopolska 2030”

Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.
Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszych działań i poświęcony czas.

Link do ankiety ewaluacyjnej. edit

Zmiany godzin pracy biura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że biuro Stowarzyszenia “Solna Dolina” czynne będzie w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota) w godzinach 8.00 – 16.00.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku (wtorek) biuro będzie nieczynne.

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 12/2019

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 12/2019.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 12/2019”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 13/2019

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 13/2019.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 13/2019”

Solna Dolina prezentuje dziedzictwo kulturowe Wielkopolski w Brukseli

Solna Dolina brała udział w tegorocznych obchodach Dnia Św. Marcina w Brukseli. „Rogal świętomarciński tak naprawdę łączy nas ponad różnymi podziałami. Widać to w Poznaniu 11 listopada, ale – i z tego jestem osobiście niezwykle szczęśliwa – widać to również w Brukseli” – otworzyła w czwartek, 14 listopada obchody Dnia Świętego Marcina Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. (http://www.wielkopolska.eu)

Więcej “Solna Dolina prezentuje dziedzictwo kulturowe Wielkopolski w Brukseli”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 12/2019 i 13/2019 informuję, że w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

1.PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
  4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
  6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
  7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Do góry