Aktualności

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 12/2019

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 12/2019.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 12/2019”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 13/2019

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 13/2019.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 13/2019”

Solna Dolina prezentuje dziedzictwo kulturowe Wielkopolski w Brukseli

Solna Dolina brała udział w tegorocznych obchodach Dnia Św. Marcina w Brukseli. „Rogal świętomarciński tak naprawdę łączy nas ponad różnymi podziałami. Widać to w Poznaniu 11 listopada, ale – i z tego jestem osobiście niezwykle szczęśliwa – widać to również w Brukseli” – otworzyła w czwartek, 14 listopada obchody Dnia Świętego Marcina Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. (http://www.wielkopolska.eu)

Więcej “Solna Dolina prezentuje dziedzictwo kulturowe Wielkopolski w Brukseli”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 12/2019 i 13/2019 informuję, że w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

1.PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 13/2019 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

O godz. 15.00 w dniu 31 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 13/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie 2.1.1

Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 227 485,34 zł

W ramach naboru Nr 13/2019 złożono 1 wniosek.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 12/2019 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 31 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 560 000,00 zł
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 12/2019 złożono 9 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 18.10.2019 – 31.10.2019

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski składać można w terminie: 18.10.2019 – 31.10.2019

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

XXXV Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 01 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2015r – 30.09.2019r przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023. Organy po posiedzeniach ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof  Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur  – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej “XXXV Walne Zgromadzenie Członków”

Zaproszenie na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Więcej o: Zaproszenie na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 01 października 2019 roku o godz. 14.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru Prezesa,  Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023 oraz  wyboru Członków Rady Stowarzyszenia.

                                                         Z poważaniem

                              Prezes Stowarzyszenia „Solna Dolina”

                                                       /-/ Magdalena Bawej

PORZĄDEK OBRAD:                                                                          

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków w zakresie zmiany porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania kadencyjnego Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”  w okresie sprawozdawczym od 01.10.2015r. do 30.09.2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania – głosowanie jawne.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór  Zarządu i Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023 (podjęcie stosownych uchwał) – głosowania tajne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.

Projekty uchwał:

Do góry