Aktualności

Legislacja krajowa

 U S T A W Y

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw Pobierz

Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznejPobierz

Legislacja Unijna

Stopień realizacji celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju na dzień 31.12.2018

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenie „Solna Dolina” przedstawia informację na temat stopnia realizacji celów i wskaźników osiągniętych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-220, na dzień 31 grudnia 2018 roku. W załączeniu tabelka z osiągniętymi wskaźnikami produktu oraz wykorzystaniem środków finansowych na poziomie podpisanych umów z Beneficjentami.


Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.
Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszych działań i poświęcony czas.

_link do ankiety

Życzenia z okazji Święta Górnika

Szkolenie Rady – Kryteria wyboru operacji a stopień realizacji celów i wskaźników

W dniu 29 listopada 2018 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Maja” w Cząstkowie odbyło się piąte szkolenie członków organu decyzyjnego. Tym razem tematyka szkolenia dotyczyła kryteriów wyboru operacji oraz stopnia realizacji celów i wskaźników, a uczestniczyli w nim zarówno Członkowie Rady jak i Członkowie Zarządu.  Szkolenie prowadziła kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak.

Więcej “Szkolenie Rady – Kryteria wyboru operacji a stopień realizacji celów i wskaźników”

Zmiana godzin pracy biura

Informujemy, że w dniach: 13, 19 i 27 listopada br. biuro będzie czynne do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 603 99 41 42

Kolejna umowa w ramach projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty” podpisana

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia “Solna Dolina”,  “Solidarni w Partnerstwie”,  Unia Nadwarciańska,   “Wielkopolska Wschodnia” oraz Między Ludźmi i Jeziorami,  w dniu 06 września 2018 r.,  w Słupcy podpisali umowę, której przedmiotem jest: dostawa i montaż na obszarze pięciu partnerskich LGD: 44 wiat przystankowo – rowerowych krytych gontem, wyposażonych w stół i  ławy, 44 tablic ogłoszeniowych z daszkiem, 44 stojaków  na rowery oraz 44 koszy drewnianych.

Więcej “Kolejna umowa w ramach projektu współpracy “Wielkopolska Okiem Cyklisty” podpisana”

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

W dniu 23 lipca 2018 r. w Słupcy przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania, w biurze Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej  podpisali umowę, której przedmiotem jest: opracowanie 44 tablic informacyjnych, opracowanie kartograficznych map turystycznych z treścią turystyczną oraz opracowanie map poszczególnych rejonów działania na potrzeby stron internetowych partnerskich stowarzyszeń.

Więcej “Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy”

Do góry