Aktualności

Zakończenie naboru wniosków Nr 9/2018 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 9/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 305 661 zł, w tym:

  • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 75 000 zł

  • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 230 661 zł

W ramach naboru Nr 9/2018 złożono:
  • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)

  • 1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) 
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Lista operacji do oceny przez Radę_nabór nr 9/2018

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Zakończenie naboru wniosków Nr 10/2018 na Zachowanie dziedzictwa lokalnego

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 10/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego” na:

Przedsięwzięcie 3.1.3: Renowacja obiektów zabytkowych

Limit dostępnych środków w ramach naboru103 183 zł

W ramach naboru Nr 10/2018 złożono 2 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Lista operacji do oceny przez Radę_nabór nr 10/2018

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Informacja dla osób chcących skorzystać z doradztwa w ramach naborów

Więcej o: Informacja dla osób chcących skorzystać z doradztwa w ramach naborów

Informujemy, że w związku z rozpoczynającymi się w dniu 04 maja br. naborami, w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby składające wnioski.

Osobom korzystającym z doradztwa, nawet w przypadku wcześniejszego ustalenia godziny konsultacji, wsparcie doradcze będzie udzielane po przyjęciu wniosków. 

Majowy Rajd z Solną Doliną

Więcej o: Majowy Rajd z Solną Doliną

Niesamowita atmosfera, cudowni uczestnicy, niezapomniany klimat. Tak należy podsumować dzisiejsze wydarzenie, które realizowane było w ramach projektu współpracy: Wielkopolska Okiem Cyklisty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014 – 2010. Było patriotycznie, kolorowo i niezwykle energetycznie.

Więcej “Majowy Rajd z Solną Doliną”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2018 – 17.05.2018

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2018 – 17.05.2018

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 – rozwijanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2018 – 17.05.2018

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Do góry