Aktualności

Zapraszamy aktywnych mieszkańców naszego obszaru do udziału w Jarmarku Lokalnego Produktu

Więcej o: Zapraszamy aktywnych mieszkańców naszego obszaru do udziału w Jarmarku Lokalnego Produktu

Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” zaprasza twórców ludowych, organizacje pozarządowe, sołectwa oraz wszystkich aktywnych mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, do czynnego uczestnictwa w JARMARKU LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA i DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA i prezentacji swojego dorobku artystycznego, a także zaprezentowania tradycyjnych potraw.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Zaproszenie dla wystawców

 

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 8/2018

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 8/2018

Na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2018 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 8/2018.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 8/2018”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018

Na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2018 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 9/2018.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków (sporządzone odrębnie dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy do 25 000, 00 zł oraz dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy powyżej 25 000,00zł) oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 10/2018

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 10/2018

Na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2018 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 10/2018.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 10/2018”

Publikacja: Dworki i pałace Gminy Kłodawa

Poniżej prezentujemy publikację: „Dworki i pałace Gminy Kłodawa”, wydaną w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, realizację działań aktywizujących i integrujących mieszkańców i wydanie publikacji promujących obszar. Publikacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych PROW 2014-2020 Zachęcamy Państwa do lektury.

dworki_i_palace

Liczba wyświetleń strony:

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 8/2018, 9/2018 i 10/2018 informuję, że w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

  3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).

  4. Przedstawienie porządku posiedzenia.

  5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.

  6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.

  7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Festyn rodzinny w Bierzwiennej Długiej

Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej „Nasza Szkoła”, było dziś organizatorem festynu dla okolicznych mieszkańców. Festyn zrealizowany został w ramach projektu grantowego „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, realizację działań aktywizujących i integrujących mieszkańców i wydanie publikacji promujących obszar realizowanego przez Stowarzyszenie „Solna Dolina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej “Festyn rodzinny w Bierzwiennej Długiej”

Do góry