Aktualności

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy

W dniu 23 lipca 2018 r. w Słupcy przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania, w biurze Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej  podpisali umowę, której przedmiotem jest: opracowanie 44 tablic informacyjnych, opracowanie kartograficznych map turystycznych z treścią turystyczną oraz opracowanie map poszczególnych rejonów działania na potrzeby stron internetowych partnerskich stowarzyszeń.

Więcej “Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy”

Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Więcej o: Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs można przesłać zdjęcia wykonane na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2016-2018.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno województwa wielkopolskiego, jego walory naturalne oraz historyczny i kulturowy dorobek. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny być barwne, ukazujące region w sposób przyjazny. Zdjęcia powinny stanowić swoiste zaproszenie do odwiedzenia Wielkopolski.

Więcej “Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego”

Aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym w załączeniu aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączać wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.

RODO_klauzule_19.2.docx

RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2.docx

RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2.docx

 

 

JARMARK LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA I DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA

Więcej o: JARMARK LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA I DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA

1 lipca br. Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tegoroczny Jarmark odbył się  na Stadionie Miejskim w Dąbiu. Swoją obecnością na imprezie zaszczyciła nas Prezes Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami – pani Maria Siwińska.

Więcej “JARMARK LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA I DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA”

Zapraszamy aktywnych mieszkańców naszego obszaru do udziału w Jarmarku Lokalnego Produktu

Więcej o: Zapraszamy aktywnych mieszkańców naszego obszaru do udziału w Jarmarku Lokalnego Produktu

Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” zaprasza twórców ludowych, organizacje pozarządowe, sołectwa oraz wszystkich aktywnych mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, do czynnego uczestnictwa w JARMARKU LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA i DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA i prezentacji swojego dorobku artystycznego, a także zaprezentowania tradycyjnych potraw.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Zaproszenie dla wystawców

 

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 8/2018

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 8/2018

Na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2018 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 8/2018.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 8/2018”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018

Na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2018 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 9/2018.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków (sporządzone odrębnie dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy do 25 000, 00 zł oraz dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy powyżej 25 000,00zł) oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018”

Do góry